Πιστοποίηση TÜV HELLAS (TÜV NORD) για τη METKA EGN

Πιστοποίηση TÜV HELLAS (TÜV NORD) για τη METKA EGN

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποίησε την εταιρεία ΜΕΤΚΑ ΕGN LTD βάσει του προτύπου ISO 9001, για τη διαχείριση της ποιότητας στη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η διαδικασία πιστοποίησης περιελάμβανε επίσκεψη και επιτόπια επιθεώρηση της TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε φωτοβολταϊκό πάρκο που κατασκεύασε η εταιρεία στην περιοχή του Ίπσουιτς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σε κοινή κατεύθυνση με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της μητρικής, η METKA EGN μειώνει το παραγωγικό κόστος λόγω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και του χρόνου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία προς τον πελάτη. Παράλληλα, βελτιώνει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας απέναντι στα έργα που αναλαμβάνει.

Η METKA EGN αποτελεί νέα θυγατρική εταιρεία της METKA Α.Ε. ως αποτέλεσμα της σύμπραξης με τον Όμιλο ΕΓΝΑΤΙΑ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων της, αλλά και την τοποθέτησή της στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά ηλιακής ενέργειας.  Μέσω του κοινού αυτού εγχειρήματος, η νεοϊδρυθείσα εταιρεία METKA EGN θα συνδυάσει την εμπειρία της ΕΓΝΑΤΙΑ στα έργα EPC ηλιακών φωτοβολταϊκών τεχνολογιών (solar PV) και την ανάπτυξη αντίστοιχων έργων, με την τεχνογνωσία για το σύνολο του ενεργειακού κλάδου, τη γεωγραφική παρουσία και την οργανωτική ισχύ της ΜΕΤΚΑ, ώστε να αποκτήσει ηγετική θέση στον κλάδο των φωτοβολταϊκών σε παγκόσμιο επίπεδο.  Η METKA EGN επικεντρώνεται ήδη κατά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση σημαντικών διεθνών πελατών, κυρίως στις αγορές της Ευρώπης, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής.

(Visited 167 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: