Νέο πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων

Νέο πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων

Η διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση των υπολειμμάτων τροφών εφαρμόζεται πλέον στο Δήμο Χανίων μέσα από το νέο πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων.

Ήδη το Α’ στάδιο του προγράμματος έχει ξεκινήσει σε μεγάλους παραγωγούς του Δήμου όπως supermarkets, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανθοπωλεία, το ΤΕΙ Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Στο επόμενο στάδιο, το πρόγραμμα επεκτείνεται σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ξενοδοχεία/ καταλύματα πιλοτικής περιοχής της Δ.Ε. Ακρωτηρίου (Κουνουπιδιανά) του Δήμου Χανίων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συλλογή των υπολειμμάτων τροφών σε κεντρικούς κάδους χρώματος καφέ, τοποθετημένους σε μόνιμες θέσεις πλησίον των παραγωγών, οι οποίοι είναι αποκλειστικοί ανά έναν ή περισσότερους παραγωγούς. Ένα μεγάλο τμήμα του απαιτούμενου εξοπλισμού (κάδοι 240 lt, 360lt και 660lt) είναι ήδη διαθέσιμος προς αξιοποίηση από τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ. Τα βιοαπόβλητα οδηγούνται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων για την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας.

Στόχος είναι η επέκταση του προγράμματος σε λοιπές περιοχές και μεγάλους παραγωγούς του Δήμου Χανίων και του Δήμου Πλατανιά.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΤΑ υποστηρίζει τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) Α.Ε. ΟΤΑ για:

  1. Τo σχεδιασμό και την οργάνωση του συστήματος ΔσΠ βιοαποβλήτων.
  2. Την οργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού και το Δημιουργικό των δράσεων ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης.
  3. Την παρακολούθηση του προγράμματος με την εξαγωγή και παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών.
  4. Την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της εφαρμογής του προγράμματος.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός της διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων στους Δήμους Χανίων και Πλατανιά στοχεύει στην επίτευξη του 40% κ.β. χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων για το 2020 όπως ορίζεται στον ΕΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑΚ.

(Visited 122 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: