Χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΕΚ)

Χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΕΚ)

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στο κτήριο του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7), πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα τα «Χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΕΚ)».

Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατικών φορέων, καθώς επίσης εργαζόμενοι σε δήμους και ΟΤΑ, που επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα θέματα που συζητήθηκαν. Επίσης, συμμετείχαν εκπρόσωποι χρηματοδοτικών οργανισμών και επαγγελματίες από τον χώρο της ενέργειας από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Δήμο Αλίμου, την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (μέλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς) και την Εταιρεία Ευδίτη – Ενεργειακός & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CERtuS με τίτλο «Μηχανισμοί χρηματοδότησης και οικονομικά αποδοτικές επιλογές ανακαίνισης των υφιστάμενων κτηρίων σε σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο CERtuS επικεντρώνεται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου τα περισσότερα δημοτικά κτήρια χρήζουν ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας προκειμένου να εναρμονισθούν με την τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στις λύσεις που έχει μελετήσει το έργο, στα προτεινόμενα χρηματοδοτικά μοντέλα και τις πηγές χρηματοδότησης. Παρουσιάσθηκαν επίσης παραδείγματα ανακαινίσεων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και χρηματοδοτικές λύσεις έργων ενεργειακής απόδοσης μεγάλης κλίμακας που έχουν εφαρμοσθεί στη Νότια Ευρώπη. Μεταξύ των κυριότερων επισημάνσεων που έγιναν στην ημερίδα είναι ότι:

  • με δόκιμες λύσεις και συστήματα διαθέσιμα στην αγορά, τα δημοτικά κτήρια μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες για την ενεργειακή τροφοδότησή τους σε σχεδόν μηδενικό επίπεδο, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα του αέρα και τις λειτουργικές συνθήκες στους εσωτερικούς χώρους.
  • σε αντίθεση με τις σταδιακές επεμβάσεις, η ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας είναι προτιμότερη γιατί πέρα από το μεγαλύτερο ενεργειακό όφελος έχει και άλλα οφέλη όπως την αύξηση της αξίας του ακινήτου.  Συγχρόνως, αποφεύγονται έξοδα που μπορεί να προκύψουν από μία λανθασμένη ιεράρχηση των σταδιακά υλοποιούμενων ενεργειακών επεμβάσεων.
  • τα καταλληλότερα σχήματα χρηματοδότησης είναι η παροχή εγγυήσεων, η χρηματοδότηση με ιδιωτικά κεφάλαια και τα δάνεια, λόγω της ανακύκλωσης των επενδυμένων κεφαλαίων, δηλαδή της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης τους από την αγορά σε νέα έργα. Οι επιδοτήσεις είναι επιθυμητές, αλλά έχουν μικρότερη επίδραση στην αγορά λόγω αδυναμίας ανακύκλωσης των κεφαλαίων. Ως λύσεις συζητήθηκαν, επίσης, οι χρηματοδοτήσεις μέσω συμβολαίων ενεργειακής απόδοσης με εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών. Τα συμβόλαια αυτά είναι μία αρκετά διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη, η οποία αρχίζει να διαμορφώνεται και στη χώρα μας.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, το ΚΑΠΕ, καθώς επίσης την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν τοποθετήσεις και να θέσουν ερωτήματα στο πάνελ των ομιλητών, δίνοντας έναυσμα για περαιτέρω συζητήσεις.

Σύντομα θα διοργανωθούν σεμινάρια επιμόρφωσης που θα απευθύνονται σε εργαζομένους στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου εξοικονόμησης ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις εισηγήσεις της ημερίδας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.certus-project.eu .

(Visited 115 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: