Ην. Βασίλειο: Σχολή για εκπαίδευση πάνω στς βιώσιμες και αειφόρες κατασκευές

Ην. Βασίλειο: Σχολή για εκπαίδευση πάνω στς βιώσιμες και αειφόρες κατασκευές

Περίπου 67 εταιρείες από τον κατασκευαστικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν από κοινού μια σχολή, η οποία θα έχει ως στόχο να βοηθήσει εργολάβους και προμηθευτές, ώστε να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους πάνω στη βιωσιμότητα και την αειφορία των κατασκευών και να προωθήσουν τις κατασκευές χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Το Supply Chain Sustainability School προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε ένα περιβάλλον εικονικής μάθησης με στόχο να καταστήσει όλα τα μέλη της αλυσίδας εφοδιασμού ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει η βιομηχανία. «Το Supply Chain Sustainability School αφορά στην ανάπτυξη της κατάρτισης και της ικανότητας σε θέματα βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας», λέει ο James Cadman, Επικεφαλής Σύμβουλος της Δράσης για την Αειφορία και συνεχίζει: «Καλύπτουμε 10 βασικά ζητήματα βιωσιμότητας. Από τον άνθρακα και το νερό μέχρι τη βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και τον σεβασμό, αλλά και άλλα κοινωνικά ζητήματα. «Ο σκοπός μας είναι να αναπτυχθούν οι δεξιότητες και η ικανότητα των προμηθευτών αυτών ώστε να αισθάνονται σίγουροι ότι να εμπλακούν με τους πελάτες τους σε αυτά τα θέματα».

Η σχολή δημιούργησε μια συνεργασία μεταξύ πελατών, εργολάβων και προμηθευτών πρώτης βαθμίδας που έχουν αμοιβαίο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Αυτή τη στιγμή έχει 67 συνεργάτες, από την Skanska και τη Wilmott Dixon, μέχρι τη Sir Robert McAlpine, κλπ. Η συμμετοχή των εταιρειών στη σχολή, μπροεί να συντελέσει στην αξιολόγηση της υπάρχουσας γνώσης τους, στην ανάπτυξη σχεδίου δράσης με προτεραιότητα στις βιώσιμες κατασκευές και στηνδωρεάν εκπαίδευση σχετικά με την αειφορία.

Το πρόγραμμα της σχολής περιλαμβάνει εξατομικευμένο σχέδιο δράσης, e-learning, case studies, ημέρες προμηθευτών και εκπαιδευτικά workshops. Επικεντρώνεται σε σενάρια για τη μείωση του άνθρακα: υλικά, διαχείριση αποβλήτων, αποθήκες και εγκαταστάσεις, αποφυγή ανασκαφών, χρήση παρθένων υλικών, συντήρηση και επισκευή. Καλύπτει επίσης θέματα ηγεσίας, συμπεριφοράς, διακυβέρνησης, παράδοσης έργου κλπ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η συνεχής συνεργασία μεταξύ των μελών της αλυσίδας, ώστε να αναζητούνται και να προτείνονται τρόποι μείωσης του άνθρακα.

(Visited 166 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: