2ο Εκπαιδευτκό Σεμινάριο Αειφόρου Τουρισμού από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού

2ο Εκπαιδευτκό Σεμινάριο Αειφόρου Τουρισμού από το  Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού

Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον Αειφόρο Τουρισμό θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC) και τον Εκπαιδευτικό του Εταίρο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Green Evolution ΑΕ, τον αντιπρόσωπο εκπαίδευσης Αειφόρου Τουρισμού του GSTC στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.

To Σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στις 21 – 23 Απριλίου 2017 στην Αθήνα, έχει σχεδιαστεί για τους επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο κομμάτι της αειφορίας και να μάθουν να εφαρμόζουν καλές πρακτικές που σχετίζονται με τον αειφόρο τουρισμό στις επιχειρήσεις και στους προορισμούς.

Το 3-ήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αειφόρου Τουρισμού του GSTC προσφέρει πρακτικές γνώσεις και αποτελεσματικά μέτρα που βοηθούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των πρακτικών αειφορίας.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις παγκόσμιες τάσεις για τις βέλτιστες πρακτικές για τον αειφόρο τουρισμό και για την αειφορία τόσο των επιχειρήσεων όσο και των προορισμών, ενώ στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τον αειφόρο τουρισμό στους προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αειφόρου Τουρισμού περιλαμβάνει έντονη και διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης που καθοδηγείται από τον εμπειρογνώμονα εκπαιδευτή του GSTC και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την απόλυτη κατανόηση των κριτηρίων του GSTC, των διεθνών προτύπων αναφοράς για την αειφορία των ταξιδιών και του τουρισμού, καθώς και το ρόλο της διαπίστευσης και της πιστοποίησης στην προώθηση της αειφορίας στον τομέα του τουρισμού.

Η συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αειφόρου Τουρισμού εξασφαλίζει την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών διεθνώς αναγνωρισμένων για τον αειφόρο τουρισμό και κατοχυρώνει ουσιαστικά οφέλη για τις τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμούς.

Οι εγγραφές συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου:  https://www.goo.gl/oharWY

 

 

(Visited 158 times, 1 visits today)

Ετικέτες:

Γραφτείτε στο newsletter μας: