Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας “Σύγχρονες Τεχνολογίες Υδρογόνου”.

Σεμινάριο μεταφοράς προηγμένης τεχνογνωσίας “Σύγχρονες Τεχνολογίες Υδρογόνου”.

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Υδρογόνου & Τεχνολογιών Αποθήκευσης Ενέργειας για Υποστήριξη Αυτόνομων Υβριδικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής Ανανεώσιμης Βάσης” και της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου “TILOS” (HORIZON 2020), η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώνει, σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων, το 2ο κύκλο από το εξειδικευμένο τεχνολογικό σεμινάριο με τίτλο “Σύγχρονες Τεχνολογίες Υδρογόνου”.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες υδρογόνου και στις εφαρμογές αυτών σε συνεργασία με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, παρουσιάζονται σύγχρονες εφαρμογές των τεχνολογιών υδρογόνου, από τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων συνδυασμένης εφαρμογής ΑΠΕ και τεχνολογιών αποθήκευσης που έχει υλοποιήσει το Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Σεμιναρίου εκ μέρους του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος επικυρωμένο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων.

Ημερομηνία έναρξης: 28 Φεβρουαρίου 2017

Διάρκεια: 15 Διδακτικές ώρες / Τρεις ημέρες

Ημέρες – ώρες διεξαγωγής:
Τρίτη 28/02 – Τετάρτη 01/03 – Πέμπτη 02/03, Έναρξη εισηγήσεων: 17:15

Αιτήσεις: Έως 27 Φεβρουαρίου 2017

Πληροφορίες – Online Αιτήσεις στo:
www.sealab.gr/pages/viewpage.action?pageId=17039940

(Visited 74 times, 1 visits today)

Ετικέτες:

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: