Ιδρύθηκε το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ, το ινστιτούτο για την προστασία κατασκευών

Ιδρύθηκε το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ, το ινστιτούτο για την προστασία κατασκευών

Η ίδρυση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών και διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΠΥΚΑ» είναι πλέον γεγονός. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η πυροπροστασία των κατασκευών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Σημειώνεται ότι στο Ινστιτούτο συμμετέχουν τρεις από τις εταιρείες της VIOHALCO μαζί με άλλες εταιρείες σχετικές με τον κλάδο των κατασκευών.

Σκοποί του ΕΛΙΠΥΚΑ είναι:

– Να προβάλλει για λογαριασμό των μελών του, τις θέσεις τους για τη διαμόρφωση/υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές.

– Να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), υποβάλλοντας για λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις.

– Να προωθήσει και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες.

Η υποστήριξη όλων των επιχειρήσεων και φορέων που συμμετέχουν, δίνει ελπίδα για μια ώθηση αλλαγής στη χώρα μας, όσον αφορά στα σημαντικότατα για τη ζωή και την περιουσία ζητήματα της πυροπροστασίας, μέσω της ορθής χρησιμοποίησης υλικών στον τομέα της κατασκευής και της προοπτικής της ενσωμάτωσης των βέλτιστων πρακτικών στην ελληνική νομοθεσία και πραγματικότητα.

Το ΕΛΙΠΥΚΑ υποστηρίζεται με την ενεργή παρουσία εταιρειών συστημάτων δόμησης, θερμομονωτικών υλικών, καλωδίων, εξειδικευμένων υλικών υψηλής θερμοκρασίας, και εκπροσώπων φορέων όπως Πανεπιστημίων της χώρας, εξειδικευμένων εργαστηρίων, καθώς και Πυροσβεστών.

Για πληροφορίες και συμμετοχή στις δράσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ:

Ντίνος Μάντης, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΠΥΚΑ,
Τηλ.: 6974403772,
Mail: elipyka@gmail.com

(Visited 254 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: