Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ / Έργο Adapt2change

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ / Έργο Adapt2change

To TEI Θεσσαλίας, ως επικεφαλής του έργου «Adapt2change: Προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των υδάτινων πόρων», διοργανώνει το τελικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 9:30 πμ στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Αντικείμενο του συνεδρίου θα είναι: «Τελικό Συνέδριο του έργου Adapt2Change» και προτάσεις για  προσαρμογή στην νέα κοινή αγροτική πολιτική» .

Καθώς η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να επιδεινώσει την έλλειψη υδατικών πόρων, το έργο εισάγει  µία καινοτόµο προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση της ζήτησης νερού στο γεωργικό τοµέα και τη  µείωση της ενεργειακής ζήτησης, µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση της ρύπανσης από τη γεωργία, η  οποία µπορεί να εφαρµοστεί σε όλη την ΕΕ, επειδή βασίζεται σε αβαθή γεωθερµική ενέργεια που  είναι ευρέως διαθέσιµη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του τελικού συνεδρίου.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ADAPT2CHANGE – Προτάσεις για προσαρμογή στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα

09:30: Προσέλευση – Εγγραφές
10:00: Έναρξη – Χαιρετισμοί
10:15: Παρουσίαση του προγράμματος Life Adapt2Change. Α. Παπαχατζής, Επιστ. υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας
10:30: Τεχνολογίες σύγχρονων θερμοκηπιακών μονάδων: η περίπτωση του ημίκλειστου θερμοκηπίου. Κ. Κίττας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
10:45: Αποτελέσματα της εφαρμογής του έργου Adapt2Change στην Κύπρο. Π. Πολυκάρπου, ΠΛΓΕ ΙΓΕ και Μ. Ντάγκλας, Συνεργάτης ΙΓΕ
11:00: Αποτελέσματα της εφαρμογής του έργου Adapt2Change στην Ελλάδα. Δ. Καλφούντζος, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας
11:15 Διάλειμμα-Καφές
11:30: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου. Ν. Κατσούλας, Αν. καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
11:45: Αντλίες θερμότητας και η συμβολή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αειφορία. Δ. Μαναγούδης, Γεν. διευθυντής ICON GROUP TEXNIKH E.Π.Ε
12:00: Συστήματα αυτοματισμών στη Γεωργία. Ι. Έλληνας, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά
12:15: Εφαρμογή Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στα Θερμοκήπια. Κ. Καραμπουρνιώτης, Στέλεχος Living Prospects ΕΠΕ
12:30: Προοπτικές αξιοποίησης των πρότυπων θερμοκηπίων του έργου Adapt2Change. Α. Παπαχατζής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας
12:45 Συζήτηση – Συμπεράσματα
13:15 Ελαφρύ γεύμα

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα  του  Έργου  www.adapt2change.eu.

(Visited 97 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: