Η Electrolux παρουσίασε την πρωτοβουλία “For the Better in 2015 Sustainability Report’’

Η Electrolux παρουσίασε την πρωτοβουλία “For the Better in 2015 Sustainability Report’’

Η Electrolux δημοσίευσε την ‘’Sustainability Report 2015’’(Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2015) και παρουσίασε την πρωτοβουλία ‘’For the Better’’(Για το καλύτερο), ένα πλαίσιο από εννέα υποσχέσεις για μια θετική αλλαγή με τις λύσεις, τις λειτουργίες και για την κοινωνία. Η πρωτοβουλία ενσωματώνει ακόμη περισσότερο την βιωσιμότητα στο επιχειρείν της Electrolux. Από τον καθορισμό νέων στόχων στην ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων, έως την έμπνευση και την υποστήριξη συλλογικών πρωτοβουλιών ανά τον κόσμο και αναφέρεται έως το 2020 και μετέπειτα.

‘’Στο παρελθόν κινηθήκαμε από την σύζευξη της βιωσιμότητας με την στρατηγική του επιχειρείν μας, στον καθορισμό της ως βασικό μέρος, στο πως τρέχουν με τις επιχειρήσεις’’, αναφέρει ο κύριος Ιωνάς Σάμουελσον, Πρόεδρος και CEO της Electrolux. ‘’Θα ζητώ από τον οργανισμό μας να αναφέρεται η πρόοδος για κάθε μία από τις εννέα υποσχέσεις, για να επιβεβαιώνεται η πορεία μας προς ένα καλύτερο βηματισμό”.

Χρειαζόμαστε μια πιο ολιστική συζήτηση με τον πελάτη, διευρύνοντας το παραδοσιακό μήνυμα – ότι η αποδοτικότητα του προϊόντος εξοικονομεί χρήματα και επιβάρυνση στο περιβάλλον – με ενσωμάτωση των πελατειακών μηνυμάτων όπως φρεσκάδα προϊόντων, διάρκεια και αντοχή κατασκευών και προϊόντων. Μιλώντας με τους ανθρώπους μέσω των καναλιών που χρησιμοποιούν κάθε μέρα, γίνεται δυνατή η επίτευξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας. Η πρωτοβουλία ‘’For the Better’’ θα μας οδηγεί καλά σ’ αυτό το ταξίδι’’.

Ο πιο αιχμηρός στόχος της Electrolux για την βιωσιμότητα, να μειώσει στο μισό την κλιματική επίδραση μειώνοντας τις εκπομπές του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) κατά 50% απ’ το 2005 έως το 2020, παραμένει κορυφαία προτεραιότητα. Στο 2015, η Electrolux πέτυχε το όριο του 27%.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.electroluxgroup.com  όπου η έκδοση αυτή της έντυπης έκθεσης για το 2015, ήδη έχει δημοσιευθεί. Για φέτος, η Έκθεση Βιωσιμότητας έχει φτιαχτεί γύρω από την πρόοδο κάθε μίας από τις εννέα υποσχέσεις που έγιναν για να γίνει η διαφορά για το καλύτερο, σε τρεις τομείς κλειδιά :

Καλύτερες λύσεις – επειδή η χρήση των προϊόντων έχει την μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον.

  • Συνεχής βελτίωση αποδόσεων και αποδοτικότητας των προϊόντων.
  • Καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων.
  • Αποκλεισμός επικίνδυνων υλικών.

Καλύτερες λειτουργίες – επειδή η Electrolux πρέπει να βάζει τα στάνταρτς στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες.

  • Εξασφάλιση της καλύτερης υγείας, υγιεινής και ασφάλειας.
  • Επίτευξη περισσοτέρων με λιγότερα.
  • Ενέργειες πάντοτε ηθικές και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Καλύτερη κοινωνία – επειδή η φροντίδα για τις κοινωνίες και τον πλανήτη είναι επίσης καλή και για το επιχειρείν.

  • Προώθηση βιώσιμων λύσεων για τον καθένα.
  • Να ‘σαι μια δύναμη για το καλό.
  • Προώθηση βιωσιμότητας στην αλυσίδα τροφοδοσίας.

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην Έκθεση Βιωσιμότητας 2015, περιλαμβάνουν την επιτυχία των νέων υψηλής αποδοτικότητας όμως χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικών συσκευών, το πώς να ανακτήσεις ενέργεια στα εργοστάσια παντού στην Ευρώπη και την πρωτοβουλία Happy Plate (ευτυχισμένο πιάτο) της Σιγκαπούρης για να αυξηθεί η προσοχή στην απόρριψη τροφίμων στα σκουπίδια και βοήθεια οικογενειών που την χρειάζονται.

Print

 

 

 

(Visited 66 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: