Έναρξη λειτουργίας νέου ΧΥΤΑ Νάξου

Έναρξη  λειτουργίας νέου ΧΥΤΑ Νάξου

Την 1η Δεκεμβρίου 2016, ξεκίνησε η λειτουργία του ΧΥΤΑ Νάξου. Η κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Νάξου σε γήπεδο έκτασης περίπου 170 στρεμμάτων στη θέση «Κορφή Ξύδη» ξεκίνησε τον Μάιο 2014 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πλέον ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μετά από τη δοκιμαστική του λειτουργία το παραλαμβάνει από τον φορέα κατασκευής (Εγνατία) για να το λειτουργήσει.

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής θα δέχεται τα αστικά απορρίμματα εκτός της νήσου Νάξου και των νησιών Ηρακλειάς, Δονούσας, Σχοινούσας και Κουφονησίου. Η χωρητικότητα του θα ανέρχεται σε 548.875m3 που αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες διάθεσης απορριμμάτων για τουλάχιστον 23 έτη.

Οι εργασίες για την κατασκευή του X.Y.T.A. που έγιναν πέρα από τα χωματουργικά και τα γενικά έργα υποδομής (είσοδος, κτίρια, οδοποιία, περίφραξη κοκ), αφορούν σε σημαντικά έργα προστασίας του χώρου και του περιβάλλοντος όπως:

1.        στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών,

2.        εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισμάτων

3.        προστασία του χώρου από τα όμβρια ύδατα,

4.        διαχείρισης βιοαερίου,

5.        περιβαλλοντικού ελέγχου,

6.        πρασίνου.

Με την έναρξη λειτουργίας του έργου, παύουν πλέον να λειτουργούν οι επί 10ετίες χωματερές και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική τους αποκατάσταση. Το έργο υλοποιήθηκε με επιτυχία και τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές από την Κ/ΞΙΑ των εργοληπτικών εταιρειών ΜΤ Α.Τ.Ε .και ΥΡΙΑ Τεχνική Α.Ε.. Η ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων www.epta.gr εκπόνησε τη Μελέτη Εφαρμογής με την οποία κατασκευάστηκε το έργο.

Δείτε το video από το χώρο του έργου.

(Visited 276 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: