Green Mission: Περιβαλλοντική πρωτοβουλία της Sunlight Recycling για την ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέως

Green Mission: Περιβαλλοντική πρωτοβουλία της Sunlight Recycling για την ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέως

Η διοίκηση της Sunlight Recycling, μέλος του Ομίλου Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, παρουσίασε σήμερα την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Mission, η οποία φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό και τον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με την ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέως.  Το Green Mission συσπειρώνει γύρω του θεσμικούς φορείς  και υλοποιείται  με την υποστήριξη εταιρειών* που δραστηριοποιούνται στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα στη χώρα μας που καταπολεμά η πρωτοβουλία Green Mission είναι πολύ σοβαρό, καθώς μόνο το 50% των χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου συλλέγεται και ανακυκλώνεται, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη φτάνει το 95%. Παράλληλα δε, ένα μεγάλο ποσοστό της χρησιμοποιημένης μπαταρίας διακινείται προς ανακύκλωση με μη νόμιμο τρόπο, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην Ελληνική οικονομία, όσο και στο περιβάλλον της χώρας μας.

Στους στόχους της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας Green Mission, που αποτελεί μία πρωτοβουλία της Sunlight Recycling, περιλαμβάνονται :

  • η συμβολή στη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας αναφορικά με τους δείκτες συλλογής των παλαιών μπαταριών μολύβδου-οξέως
  • η ενημέρωση και η αφύπνιση του κοινού και των εταιρειών για τα οφέλη της τήρησης των ορθών διαδικασιών ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου – οξέως

Οι δράσεις του προγράμματος έχουν ήδη ξεκινήσει και  είναι οι εξής: για την πρώτη διετία 2016-2017, η πρωτοβουλία του Green Mission στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 14.000 Ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν ή/και διαχειρίζονται σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων. Ήδη, 30 μεγάλες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους συμμετέχουν στο Green Mission.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε το www.greenmission.gr με βασική επιδίωξη να αποτελέσει μία αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για τα προβλήματα που απασχολούν το χώρο της ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου – οξέως.  Ιδιώτες και εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν συμβουλές σχετικά με την ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέως, πληροφορίες για τη νομοθεσία κλπ.

Δυναμικό θα είναι και το 2018 κατά το οποίο αναμένεται η επέκταση της καμπάνιας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στους Δήμους της Ελλάδας με στόχο τη δημιουργία Πράσινων Σημείων Εναπόθεσης των χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου-οξέως.

Ολοένα και περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στους στόχους του Green Mission. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ενδεικτικά:  ABB, ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ, ALTER EGO, ENGIE , IDE INTRACOM, ISOMAT , IT SPARKLES , KION ARCHITECTS, NOVA, PUBLIC, RAYCAP, SIDENOR, SYMETAL, TERRA NOVA, TOYOTA MATERIAL HANDLING, ΑΕΙΦΟΡΟΣ, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ , ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΓΙΩΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΕΛΤΑ ΕΛΒΑΛ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ , ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΩΝ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΥΡΑΣ, Υ.Π.Α. , ΧΑΛΚΟΡ.

Η παρουσίαση του Green Mission έγινε με τη συμμετοχή του ΣΕΠΑΝ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Υποστήριξης), της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.,  και του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Γιώργου Κωνσταντινόπουλου.

Ο κ. Σ. Κόπολας, Γενικός Διευθυντής της Sunlight Recycling, δήλωσε σχετικά: «Ως μια εταιρεία που έχει επιβεβαιώσει στην πράξη τα οφέλη της τήρησης ορθών διαδικασιών ανακύκλωσης, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και σε περιβαλλοντικό, φιλοδοξούμε στην ευαισθητοποίηση και στη διάδοση της φιλοσοφίας μας σε όσο πιο πολύ κόσμο γίνεται. Με έλεγχο της πορείας του αποβλήτου συσσωρευτών από το πρωτογενές σημείο έως και την τελική ανακύκλωση, καθώς και με την επιλογή των κορυφαίων περιβαλλοντικών τεχνολογιών που ήδη προσφέρει η Sunlight Recycling, εγγυόμαστε τη σχεδόν μηδενική επιβάρυνσή του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, σωστά ανακυκλωμένα προϊόντα καθαρού μολύβδου και κραμάτων διοχετεύονται ξανά στην αγορά, σύμφωνα με  τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.»

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ Παναγιώτης Σκιαδάς δήλωσε: «Η ανακύκλωση δεν αποτελεί πανάκεια για τη διαχείριση αποβλήτων. Η αξιοποίηση των αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας είναι ο στόχος, αλλά δεν πρέπει να γίνεται χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι απαραίτητο στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο να προστεθούν άμεσα και περιβαλλοντικά κριτήρια που να διασφαλίζουν την ορθή ανακύκλωση.»

Η εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., κ.  Μαίρη Νικολάου επεσήμανε : «Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία Green Mission της Sunlight Recycling και σαφώς δηλώνουμε την πρόθεσή μας να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτήν, με τη πεποίθηση ότι η ορθή περιβαλλοντικά ανακύκλωση είναι ευθύνη των βιομηχανιών.»

Ο κ. Κωσταντινόπουλος, ειδικός εμπειρογνώμονας αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα εναρμόνισης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία Green Mission, έρχεται να αναδείξει τη σημασία της εμπέδωσης της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων  μπαταριών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει καταλυτικά ως μοχλός ανάπτυξης και κινητοποίησης της κυκλικής οικονομίας σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα.»

Όλες οι εταιρείες μέλη του Green Mission με  κοινές αξίες την συνέπεια, τον σεβασμό και την επιχειρηματικότητα μέσα από την κυκλική οικονομία, δεσμεύονται για την ορθή διαχείριση και ανακύκλωση του αποβλήτου μπαταριών μολύβδου οξέως.

Αξίζει να τονιστεί ότι από το 2014 και στο πλαίσιο μιας μεγάλης επένδυσης ύψους 31 εκατ. ευρώ, η Sunlight Recycling δραστηριοποιείται στην περιοχή της Κομοτηνής ως η πιο σύγχρονη -τεχνολογικά και περιβαλλοντικά- μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου στην Ευρώπη.

Το εργοστάσιο, το οποίο έχει καθετοποιήσει πλήρως την παραγωγή της Συστήματα Sunlight, διαθέτει δυναμικότητα 25.000 τόνων χρησιμοποιημένων μπαταριών ετησίως και εγγυάται την ανακύκλωση των συσσωρευτών μολύβδου οξέως με σχεδόν μηδενική επιβάρυνση για το περιβάλλον.

*Εταιρείες Μέλη (κατά αλφαβητική σειρά)

ABB
ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
ALTER EGO
ENGIE
IDE INTRACOM
ISOMAT
IT SPARKLES
KION ARCHITECTS
NOVA
PUBLIC
RAYCAP
SIDENOR
SYMETAL
SYSTEMS SUNLIGHT
TERRA NOVA
TOYOTA MATERIAL HANDLING
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΔΕΛΤΑ
ΕΛΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΩΝ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΥΡΑΣ
Υ.Π.Α.
ΧΑΛΚΟΡ

Ο Γενικός Διευθυντής της Sunlight Recycling Σ. Κόπολας, ο Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ Π. Σκιαδάς, η εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Μαίρη Νικολάου, ο ειδικός εμπειρογνώμονας αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα εναρμόνισης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ. Κωσταντινόπουλος (από αριστερά προς τα δεξιά)

Ο Γενικός Διευθυντής της Sunlight Recycling Σ. Κόπολας, ο Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ Π. Σκιαδάς, η εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Μαίρη Νικολάου, ο ειδικός εμπειρογνώμονας αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα εναρμόνισης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ. Κωσταντινόπουλος (από αριστερά προς τα δεξιά)

green-mission

(Visited 360 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: