Συνεργασία BRE και SBC GREECE για την αειφορία των ακινήτων

Συνεργασία BRE και SBC GREECE για την αειφορία των ακινήτων

Το SBC GREECE ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Βρετανικό φορέα BRE (Building Research Establishment), παγκόσμιο ερευνητικό κέντρο για τα ακίνητα και το δομημένο περιβάλλον. Η υπογραφή του μνημονίου αποτυπώνει την πρόθεση των δύο φορέων να συνεργαστούν για την προώθηση θετικών αλλαγών καθώς και την ανάπτυξη αειφόρων πρακτικών για τα ακίνητα και το δομημένο περιβάλλον στην Ελλάδα.

Ο φορέας BRE, με παγκόσμια εμβέλεια σε όλες τις πτυχές του δομημένου περιβάλλοντος, παράγει μέσω έρευνας γνώση η οποία αξιοποιείται με την δημιουργία προϊόντων, εργαλείων και προτύπων που οδηγούν σε θετικές αλλαγές για τα ακίνητα και το δομημένο περιβάλλον. Το SBC GREECE έχει ως αποστολή να ηγηθεί και να διευκολύνει στην μεταμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα με την εφαρμογή της αειφορίας κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία του. Με την συνεργασία αυτή οι δύο φορείς θα αυξήσουν την γνώση για την αξία της αειφορίας και την δημιουργία ενός αποδοτικότερου και φιλικότερου στον άνθρωπο δομημένου περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα σήμερα η αειφορία δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Αν και υπάρχουν παραδείγματα εφαρμογής, όπως π.χ. η BREEAM που αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης για την αειφορία των ακινήτων, αυτά είναι ελάχιστα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παρότι η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε αδράνεια και η οικονομία σε μία πολύ εύθραυστη ισορροπία πιστεύεται ότι μπορούν να επιτευχθούν πολύ θετικές αλλαγές με την υιοθέτηση της αειφορίας.

«Βιώνουμε μία μοναδική κατάσταση» επισημαίνει ο Παντελής Λεβαντής, Πρόεδρος του SBC GREECE. «Η αγορά ακινήτων έχει κατακρημνιστεί. Περαιτέρω, δεν υλοποιούνται νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις. Παρ’ αυτά, και χωρίς ακόμα ορατές ελπίδες ανάκαμψης, η κατάσταση αυτή αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για αλλαγή. Η σημερινή κατάσταση στην αγορά ακινήτων είναι εν μέρει αποτέλεσμα του παρελθόντος. Είναι ευκαιρία λοιπόν να αναθεωρήσουμε τον τρόπο σκέψης μας και να αναπτύξουμε την δημιουργικότητά μας. Πρέπει να εγκαθιδρύσουμε στην Ελλάδα πολιτισμό αειφορίας αλλά και ορθή συμπεριφορά σε όλους τους εμπλεκόμενους με το δομημένο περιβάλλον. Ο φορέας BRE είναι αναγνωρισμένος ως ο παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα και εφαρμογή της αειφορίας οπότε είμαστε σίγουροι ότι αυτή η συνεργασία θα αποδώσει πολύτιμους καρπούς.»

«Κατά την συνεργασία του BRE με επαγγελματίες και κατασκευαστές στην Ελλάδα ξεχώριζαν κυρίως δύο χαρακτηριστικά. Η ποιότητα στον τρόπο σκέψης και το πάθος για διαφοροποίηση» επισημαίνει ο Martin Townsend, Διευθυντής Αειφορίας του BRE Global. « Με την ύπαρξη του SBC GREECE παρέχεται πλέον η δυνατότητα από ένα φορέα να προχωρήσει σε αλλαγές μέσω της αειφορίας. Με την ηγεσία και κατεύθυνση του ΔΣ και του Προέδρου είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον ότι θα προχωρήσει η έρευνα μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων της κατασκευαστικής βιομηχανίας και η αύξηση της ζήτησης για πρότυπα αειφορίας όπως η BREEAM».

Μέσω της συνεργασίας του BRE και του SBC GREECE αναμένεται η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, η ανάληψη ερευνητικών έργων για την βελτίωση της γνώσης για την αειφορία καθώς και πως η γνώση αυτή θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους μέσω της απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και εκπαίδευσης.

Συνεργασία BRE και SBC GREECE για την αειφορία των ακινήτων

(Visited 83 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: