Η EUROCERT υπενθυμίζει την υποχρέωση ελέγχου και πιστοποίησης στους ανελκυστήρες

Η EUROCERT υπενθυμίζει την υποχρέωση ελέγχου και πιστοποίησης στους ανελκυστήρες

Ως 100% ελληνικός φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για τον έλεγχο και πιστοποίηση ανελκυστήρων, η EUROCERT «κρούει τον κώδωνα» και υπενθυμίζει τη σημασία και υποχρέωση του περιοδικού ελέγχου στους ανελκυστήρες για την αξιολόγηση και ασφάλεια των χρηστών όπως υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων απευθύνεται σε διαχειριστές πολυκατοικιών ή ιδιοκτήτες κτιρίων των οποίων η εγκατάσταση των χρησιμοποιούμενων ανελκυστήρων δεν διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας ή διαθέτει σχετικό πιστοποιητικό με ληγμένη ισχύ, καθώς και σε περιπτώσεις ανελκυστήρων με προέγκριση ή ανελκυστήρων χωρίς στοιχεία νομιμότητας.

Ο κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής της Eurocert, αναφέρει σχετικά: «Οι πιστοποιημένοι έλεγχοι και περιοδικοί επανέλεγχοι των ανελκυστήρων όχι μόνο είναι αναγκαίοι για την ασφάλεια των χρηστών, αλλά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτικοί. Η EUROCERT διενεργεί τον απαραίτητο έλεγχο, δοκιμές και μετρήσεις χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους πόρους, επιθεωρητές με την απαιτούμενη άδεια και κατάλληλα όργανα, για το σύνολο της εγκατάστασης, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.»

Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός, ανάλογα με την χρονολογία εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ 890 (311/Α/1968) ή την Κ.Υ.Α Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 ΦΕΚ 2604/Β/2008).

Σημειώνεται ότι η παράλειψη από τον διαχειριστή/ιδιοκτήτη του κτιρίου για την πιστοποίηση και την καταχώρηση του ανελκυστήρα προβλέπει πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν όπως αυτό περιγράφεται στο προαναφερόμενο ΦΕΚ της κυβερνήσεως. Ο σκοπός του περιοδικού ελέγχου είναι η εξασφάλιση και τήρηση ενός ενιαίου επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων. Επιπλέον, ανάμεσα στα οφέλη του περιοδικού ελέγχου είναι και η συμβολή στην μακρόχρονη καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

(Visited 247 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: