Κτίρια μηδενικής ενέργειας: Επηρεάζει αυτός ο ορισμός το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους;

Κτίρια μηδενικής ενέργειας: Επηρεάζει αυτός ο ορισμός το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους;

Στην αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD, 2010/31 / ΕΕ) ο όρος Κτίριο σχεδόν μηδενικής ενέργειας (συντομογραφία NZEB) εισήχθη και ορίστηκε ως «κτίριο που έχει πολύ υψηλές ενεργειακές επιδόσεις… η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται πρέπει να καλύπτεται σε πολύ σημαντικό βαθμό από την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται επί τόπου ή σε κοντινή απόσταση». Η οδηγία αναφέρει ότι, από τον Ιανουάριο του 2019 για τα δημόσια κτίρια και τον Ιανουάριο του 2021 για τα υπόλοιπα, όλες οι καινούργιες κατασκευές πρέπει να φθάσουν στο στόχο NZEB, όπως ορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Το άρθρο 9 της οδηγίας EPBD απαιτεί από τα κράτη μέλη όχι μόνο να ορίζουν ένα εθνικό πρότυπο για το NZEB, αλλά και να προωθούν ενεργά την αύξηση των αγορών αυτών των κτιρίων.

Η συζήτηση γύρω από τον ορισμό του NZEB διέρχεται τα όρια της ΕΕ και εμπλέκει τη διεθνή τεχνική και επιστημονική κοινότητα. Πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν καθιερώσει φιλόδοξες πολιτικές και στόχους για κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ZEBs) για να καταστούν πρότυπα. Για την περιγραφή αυτών των κτιρίων με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι, όπως: μηδενική ενέργεια, κτίριο σχεδόν μηδενικής ενέργειας, καθαρή μηδενική ενέργεια, μηδενικός άνθρακας, μηδενική ενέργεια, μηδενικός καθαρός άνθρακας και μηδενική καθαρή ενέργεια. Παρά τη μικρή διαφορά στα ονόματα, τα κτίρια αυτά στοχεύουν σε μηδενική κατανάλωση ενέργειας ή εκπομπές. Επιπλέον, οποιαδήποτε ενέργεια καταναλώνεται εντός του κτιρίου θα αντισταθμίζεται από ανανεώσιμες πηγές, συνήθως επί τόπου. Δυστυχώς, επειδή οι πρωτοβουλίες έχουν διαφορετικούς ορισμούς της μηδενικής μετρικής και των διαφορετικών ορίων κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής, η άμεση σύγκριση μεταξύ των συστημάτων είναι προβληματική.

Για να γίνει κατανοητή η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, είναι σημαντικό να καθοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φάση σχεδιασμού και κατασκευής και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτιρίου, όπως:

-όρια για τη χρήση ενέργειας

-χρήση ενέργειας ή / και κατανάλωση

-επιλογή μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα στο buildup.eu

(Visited 144 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: