Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Open “VISIONS” LIFE Day στο ΑΠΘ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Open “VISIONS” LIFE Day στο ΑΠΘ

Tο Έργο LIFE VISIONS πραγματοποίησε την εκδήλωση Open “VISIONS” LIFE Day με τίτλο «LIFE VISIONS- Στόχοι, Αποτελέσματα και Προοπτικές» στις 13/12/2023 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι πιλοτικές εφαρμογές της καινοτόμου φωτοκαταλυτικής βαφής εσωτερικού χώρου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το βασικό εργαλείο που αναπτύχθηκε είναι το Decision Support System, ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μερών και των ειδικών στον κτιριακό τομέα να επιλέξουν το κατάλληλο προϊόν για την εφαρμογή τους. Επίσης παρουσιάστηκε η εταιρεία  ProvisionAirPlus+ που συστάθηκε στο πλαίσιο του έργου με στόχο την παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό υψηλής ποιότητας φωτοκαταλυτικών υλικών και τη διαχείριση και ανάπτυξη της φωτοκαταλυτικής τεχνολογίας μέσω του υπολογιστικού εργαλείου και της πλατφόρμας DSS Decision Supporting System. Το εργαλείο αυτό θα υποστηρίξει τους πελάτες στον υπολογισμό του οφέλους από τη χρήση των φωτοκαταλυτικών υλικών και την επιλογή της καταλληλότερης λύσης για την εκάστοτε κτιριακή εφαρμογή. Το πελατολόγιο θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές ειδικότητες στον κατασκευαστικό και κτιριακό τομέα όπως, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, φυσικούς, κατασκευαστικές εταιρείες, τεχνικές υπηρεσίες δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, τοπική αυτοδιοίκησης κτλ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου https://lifevisions.gr/

Και στα  social media

FB https://www.facebook.com/LifeVisionsGR

Linkedin https://www.linkedin.com/company/life-visions/?viewAsMember=true

Twitter https://twitter.com/gr_visions

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαικής Ένωσης GA LIFE19 ENV/GR/00010

(Visited 147 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: