Έκθεση για την κατάσταση των κτιρίων και του κατασκευαστικού τομέα παγκοσμίως

Έκθεση για την κατάσταση των κτιρίων και του κατασκευαστικού τομέα παγκοσμίως

Η Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) δημοσίευσε έκθεση για την κατάσταση των κτιρίων και του κατασκευαστικού τομέα παγκοσμίως. Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης σχετίζονται με τις εκπομπές CO2 των κτιρίων, τις ενεργειακές ανάγκες τους καθώς και την σημασία των παρεμβάσεων στα κτίρια με στόχο την ενεργειακή τους αποδοτικότητα.

Ενώ η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας του παγκόσμιου τομέα κτιρίων παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο το 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι εκπομπές CO2 από τη λειτουργία των κτιρίων έχουν αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδό τους, αλλά περίπου στα 10 GtCO2, ή 28% της συνολικής παγκόσμιας ενέργειας – σχετικές εκπομπές CO2. Με τη συμπερίληψη των εκπομπών από τον κατασκευαστικό κλάδο των κτιρίων, το μερίδιο αυτό αυξάνεται στο 38% των συνολικών εκπομπών CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα στο worldgbc.org/news-media/launch-2020-global-status-report-buildings-and-construction

(Visited 259 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: