Η ΜΟΝUΜΕΝΤΑ δημιουργεί ένα αρχείο κτηρίων με στόχο την προστασία της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Η ΜΟΝUΜΕΝΤΑ δημιουργεί ένα αρχείο κτηρίων με στόχο την προστασία της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Η ΜΟΝUΜΕΝΤΑ συγκεντρώνει πληροφορίες  και φωτογραφίες  κτηρίων σε κίνδυνο. Μετά τη μεγάλη συμμετοχή στο φωτογραφικό διαγωνισμό “Κτήρια σε κίνδυνο στην Ελλάδα”, αποτέλεσμα του οποίου ήταν  να συγκεντρωθούν φωτογραφίες εκατοντάδων κτηρίων από πολλές περιοχές της χώρας, συνεχίζει τη συλλογή φωτογραφιών και πληροφοριών για κτήρια που κινδυνεύουν από εγκατάλειψη, αλλοιώσεις, κατεδαφίσεις  καλώντας όλους να στείλουν ένα ή και πολλά κτήρια.

Το υλικό καταχωρείται σε μια βάση δεδομένων -αριθμεί ήδη 340 κτήρια- και αναρτάται στο facebook με σκοπό να δημιουργηθεί ένα αρχείο κτηρίων που θα αναδείξει το μεγάλο πρόβλημα της εγκατάλειψης και της ανάγκης προστασίας της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η συμμετοχή των πολιτών στην ανάδειξη του προβλήματος είναι άμεση και δίνει την ευκαιρία να αποκαλύψει το μέγεθος και το εύρος των κινδύνων σε όλη την Ελλάδα.

Μπαίνοντας στην ομάδα στο facebook “ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΩ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ” μπορείτε να αναρτήσετε φωτογραφίες κτηρίων που κινδυνεύουν από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, κτηρίων κάθε χρήσης που κατοικούνται ή είναι εγκαταλειμμένα σε πόλεις, οικισμούς, στην ύπαιθρο και έχουν κτισθεί από το 1830 έως το 1970, συμπεριλαμβανομένων των κτηρίων που βρίσκονται σε παλιότερους οικισμούς. Εκτός από την ανάρτηση στο facebook το υλικό μπορεί να σταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@monumenta.org .

Οδηγίες συμμετοχής
1.    Γίνετε μέλος της ομάδας “Κτήρια σε κίνδυνο” στο facebook.
2.    Στείλτε έως πέντε φωτογραφίες ενός κτηρίου στην Ελλάδα, δύο  γενικές του κτηρίου (να φαίνεται ολόκληρο) και τρεις  λεπτομέρειες του κτηρίου.
3.    Οι φωτογραφίες, αφορούν μόνο τις εξωτερικές όψεις των κτηρίων, πρέπει να είναι καλής ποιότητας, να έχουν χαρακτήρα τεκμηρίωσης και να μην είναι αποτέλεσμα σύνθεσης.
4.    Οι διαστάσεις των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι γύρω στα 2500 pixels η μεγαλύτερη πλευρά, στα 150ppi και σε αρχείο jpeg καλής ποιότητας (περίπου 3  ΜΒ μέγεθος κάθε αρχείου). Μαζί με τις φωτογραφίες θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση info@monumenta.org ή να αναρτηθούν στο fb τα ακόλουθα στοιχεία σε αρχείο Microsoft Word ή παρόμοιο:
•    Ονοματεπώνυμο/τηλέφωνο επικοινωνίας
•    Νομός/Δήμος/Οικισμός/Οδός κτηρίου
•    Ιστορικά στοιχεία του κτηρίου (αν είναι γνωστά)
5.    Οι φωτογραφίες που θα σταλούν με mail θα πρέπει να είναι ονοματισμένες με λατινική γραφή ως εξής: Επίθετο_Δύο πρώτα γράμματα ονόματος, με το διακριτικό Gen/Lept/El_αύξων αριθμός  (Gen=Γενική, Lept=Λεπτομέρεια, El=Ελεύθερο θέμα π.χ.

Papadopoulos_Ko_Gen_1        Papadopoulos_Ko_Gen_2
Papadopoulos_Ko_Lept_1       Papadopoulos_Ko_Lept_2
Papadopoulos_Ko_ Lept_3

Τα μέλη της ομάδας παραχωρούν στη MONUMENTA το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών για δημοσίευση και παρουσίαση σε ιστοσελίδα και fb, σε εκθέσεις, εκδόσεις και δελτία τύπου  με τον όρο της αναφοράς του ονόματός τους. Αποκλείεται η εμπορική εκμετάλλευση των φωτογραφιών.

(Visited 75 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: