Οικολογικός Σχεδιασμός & Ενεργειακή Επισήμανση

Οικολογικός Σχεδιασμός & Ενεργειακή Επισήμανση

Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, πραγματοποιείται ημερίδα με θέμα: Οικολογικός Σχεδιασµός & Ενεργειακή Επισήµανση: Οι κανονισµοί που µεταµορφώνουν την αγορά της θέρµανσης χώρων και νερού χρήσης.

Σε λίγους µήνες ενεργοποιείται η υποχρεωτική εφαρµογή Ευρωπαϊκών Κανονισµών που αφορούν την Ενεργειακή Σήµανση και τον Οικολογικό Σχεδιασµό ευρέως διαδεδοµένων ενεργειακών προϊόντων, όπως οι θερµαντήρες χώρων και νερού, τα συστήµατα κεντρικής θέρµανσης µε νερό, τα θερµικά ηλιακά συστήµατα και συλλέκτες, οι δεξαµενές αποθήκευσης ζεστού νερού κλπ.

Είναι φανερό ότι µε τη θέση σε ισχύ των παραπάνω κανονισµών δηµιουργείται ένα εντελώς νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας των εν λόγω προϊόντων. Η έγκαιρη προετοιµασία των ελληνικών επιχειρήσεων τις οποίες εκπροσωπούν οι δύο ενώσεις, αποτελεί κρίσιµη παράµετρο και αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωσή τους, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό, η ΕΒΗΕ και η ΕΝΕΕΠΙΘE διοργανώνουν σχετική ηµερίδα τη ∆ευτέρα, 8 Ιουνίου 2015, στο αµφιθέατρο του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ (Μεσογείων 119), µε σκοπό:

  • την ανάλυση των απαιτήσεων των κανονισµών,
  • την ενηµέρωση σχετικά µε την εφαρµογή τους στην πράξη,
  • την ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και τα δυνητικά ωφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν.

Η Ηµερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία και µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς (ΚΑΠΕ, φορείς δοκιµών και ελέγχου από ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και ΕΜΠ).

Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα info@ebhe.gr ή info@uhhe.gr ή τηλεφωνικά στο 2104286227 ή ακόµα µε fax στο 2104286228.

Πρόγραμμα Ημερίδας

9.00 – 9.30 Εγγραφές.
9.30 – 10.00 Χαιρετισµός Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας ∆ρ. Γιάννη Τόλιου*.
10.00 – 10.15 Οι επιχειρήσεις του κλάδου των θερµικών ηλιακών απέναντι στις προκλήσεις της Ενεργειακής σήµανσης και του Οικολογικού Σχεδιασµούς (Π. Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος ΕΒΗΕ).
10.15 – 10.30 Οι επιχειρήσεις του κλάδου Θέρµανσης και Ενέργειας απέναντι στις προκλήσεις της Ενεργειακής σήµανσης και του Οικολογικού Σχεδιασµούς (Τ. Στάπας, Πρόεδρος ΕΝΕΕΠΙΘΕ).
10.30 – 11.00 Η φιλοσοφία των Οδηγιών για το Energy Labeling και το ECO Design (∆ρ. Εµµ.Μαθιουλάκης, Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων – ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»).
11.00 – 11.20 Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού και ενεργειακής επισήµανσης για θερµαντήρες χώρου (Λέβητες Ζεστού Νερού), που τροφοδοτούνται µε πετρέλαιο και αέριο. (∆ρ. Π. Βουρλιώτης, Μονάδα Πιστοποίησης Συστηµάτων Θερµότητας του Εργαστηρίου Ατµοκινητήρων & Λεβήτων του ΕΜΠ).
11.20 – 11.40 Θερµικά ηλιακά συστήµατα και Θερµοδοχεία (Κ. Τραβασάρος, ΕΒΗΕ).
11.40 – 12.00 Συγκροτήµατα θέρµανσης νερού και χώρων (∆ρ. Σ. Κατσιµίχας, ΕΝΕΕΠΙΘΕ).
12.00 – 12.30 ∆ιάλειµµα για καφέ
12.30 – 13.00 Εποπτεία της Αγοράς: Συµβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (∆ρ. Α. Μιτιακούδης, προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Βιοµηχανικής Νοµοθεσίας, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας/ΠΑΠΕΝ).
13.00 – 14.00 Στρογγυλή τράπεζα µε θέµα «Ενεργειακή σήµανση & Οικολογικός Σχεδιασµός: Υποχρεώσεις και Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα» (Συντονιστής: ∆ρ. Β. Μπελεσιώτης, Προϊστάµενος Εργαστηρίου Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων – ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ).14.00 – 14.40 Ελαφρύ Γεύµα
ENEPITHE
(Visited 126 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: