Παγκόσμιο βραβείο στη Schneider Electric για τη συμβολή της στην κυκλική οικονομία

Παγκόσμιο βραβείο στη Schneider Electric για τη συμβολή της στην κυκλική οικονομία

Η Schneider Electric, ο ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, έλαβε το βραβείο ‘The Circulars 2019’ στην κατηγορία με τις πολυεθνικές εταιρείες. Το ‘The Circulars’, μια πρωτοβουλία του World Economic Forum και του Forum of Young Global Leaders, που λειτουργεί σε συνεργασία με την Accenture Strategy, πρόκειται για το κορυφαίο πρόγραμμα επιβράβευσης για την κυκλική οικονομία. Αναγνωρίζει ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, καθώς και ιδιώτες, που συμβάλλουν σημαντικά στην κυκλική οικονομία.

Αποφεύχθηκε η κατανάλωση 40.000 τόνων πρωτογενών πόρων, ενώ έγινε εξοικονόμηση 30 εκατομμυρίων τόνων CO το 2018 χάρη στην κυκλική οικονομία

Η προσέγγιση της Schneider Electric στην κυκλική οικονομία είναι μια συντονισμένη κίνηση μακριά από το άσκοπο γραμμικό σύστημα “εξάγω, κατασκευάζω, διαθέτω” (ή “παίρνω, φτιάχνω και διαθέτω”) που είναι εμφανώς επιβλαβές για τον πλανήτη και το κλίμα. Η προσέγγιση του Ομίλου, η οποία αντικατοπτρίζει τις αρχές του Ellen MacArthur Foundation είναι οι παρακάτω:

  • Διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου
  • Ελαχιστοποίηση της χρήσης πρωτογενών πόρων
  • Προώθηση νέων συστημάτων όπως το leasing, η επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, η επισκευή και η επαναχρησιμοποίηση και τέλος η ανακύκλωση των υλικών, εάν εξαντληθούν όλες οι άλλες επιλογές

Το βραβείο ‘The Circulars 2019’ αναγνωρίζει τη δέσμευση της Schneider Electric για την κυκλική οικονομία σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο μιας καθολικής προσέγγισης που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Schneider Electric:

  • Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων με ελάχιστη χρήση πρωτογενών πρώτων υλών
  • Προτάσεις για αξίες γύρω από την κυκλική οικονομία (συνδεδεμένα αντικείμενα, υπηρεσίες, leasing, επισκευή κ.λπ.)
  • Κυκλική αλυσίδα εφοδιασμού (αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, κέντρα επισκευής, κέντρα εκσυγχρονισμού και ανακατασκευής κ.λπ.)
  • Εταιρική διακυβέρνηση γύρω από τέσσερις δείκτες “κυκλικής οικονομίας” στο τριμηνιαίο μη χρηματοοικονομικό βαρόμετρο Schneider Sustainability Impact, το οποίο επηρεάζει τις αποδοχές χιλιάδων στελεχών της Schneider Electric

Όλα τα νέα προϊόντα είναι οικολογικά σχεδιασμένα, που σημαίνει ότι δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επισκευάζονται εύκολα, να λαμβάνουν αναβάθμιση και τελικά να αποσυναρμολογούνται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Τα Περιβαλλοντικά Προφίλ Προϊόντων (PEP) δίνουν στους πελάτες απλές πληροφορίες σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα ενός προϊόντος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για το τέλος του κύκλου ζωής, μεγιστοποιώντας την κυκλικότητα των προϊόντων μετά τον πρώτο κύκλο της ζωής τους. Το 2019, η Schneider Electric θα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να αυξήσει τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στα προϊόντα της.

Επιπλέον, η Schneider Electric συνεχίζει να αναπτύσσει ένα αυξανόμενο φάσμα υπηρεσιών για να βοηθάει τους πελάτες να επεκτείνουν τη ζωή παλαιότερου ηλεκτρικού εξοπλισμού καθώς και να τον αναβαθμίσουν στην πιο σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό πραγματοποιείται, για παράδειγμα, μέσω της υπηρεσίας ECOFIT™, χάρη σε ένα παγκόσμιο δίκτυο κέντρων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης για διακόπτες χαμηλής και μέσης τάσης και για UPS. Ακόμα, υπάρχουν πρόσθετες υπηρεσίες για την ανάκτηση και την επεξεργασία μπαταριών και του εξοπλισμού μέσης τάσης όταν φτάνουν προς το τέλος της ζωής τους. Το 2018, οι πρωτοβουλίες της Schneider Electric στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας βοήθησαν να αποφευχθεί η κατανάλωση 40.000 τόνων πρωτογενών πόρων και να μειωθούν οι εκπομπές CO₂ κατά 30 εκατομμύρια τόνους, κυρίως μέσω του εκσυγχρονισμού υπάρχοντος εξοπλισμού (σε κτίρια, βιομηχανίες, υποδομές).

Η Schneider Electric εφαρμόζει επίσης αρχές κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού της. Περισσότερες από 170 εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο έχουν την ετικέτα TZWL (Towards Zero Waste to Landfill) και επαναχρησιμοποιούν σήμερα το 94% των αποβλήτων τους.

 Η κυκλική οικονομία στον πυρήνα της στρατηγικής της Schneider Electric

«Η κυκλική οικονομία πρόκειται για μία παγκόσμια στρατηγική μετάβαση και έχει να κάνει με όλα όσα κάνουμε», δήλωσε ο Jean-Pascal Tricoire, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Schneider Electric. «Είναι απαραίτητη για τον πλανήτη, βελτιώνει την απόδοση των πελατών μας, βοηθά τις κυβερνήσεις και τις χώρες με τις τοπικές θέσεις εργασίας που δημιουργεί και αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της στρατηγικής μας, διότι οδηγεί σε βιώσιμες σχέσεις με τους πελάτες μας».

Η Schneider Electric διατηρεί σχέσεις με το the Ellen MacArthur Foundation από το 2015 ως μέλος του προγράμματος Κυκλικής Οικονομίας (Circular Economy – CE100) και έχει συν-δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης σχετικά με την κυκλική οικονομία, το οποίο μέχρι στιγμής έχουν παρακολουθήσει περίπου 4.500 στελέχη της Schneider Electric.

Συνολικά ο Όμιλος είναι μέρος μίας μεγάλης προσπάθειας προς την κυκλική οικονομία, με 10.000 μηχανικούς στην Έρευνα & Καινοτομία, 12.000 μηχανικούς υπηρεσιών και 80.000 εργαζόμενους σε 200 εργοστάσια που εργάζονται καθημερινά για να ελαχιστοποιούν τα απόβλητα ενώ ταυτόχρονα παράγουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας.

 Οι φιλόδοξοι στόχοι για το 2030

 Η Schneider Electric συνεχίζει να χτίζει τη δυναμική της προς την κυκλική οικονομία θέτοντας  φιλόδοξους στόχους. Μέχρι το 2021, ο Όμιλος σκοπεύει να αποφύγει την κατανάλωση 120.000 τόνων πρωτογενών πόρων και να μειώσει τις εκπομπές CO₂ κατά 120 εκατομμύρια τόνους. Μέχρι το 2025, ο Όμιλος θα διπλασιάσει το ποσό των ανακυκλωμένων πλαστικών στα προϊόντα του και μέχρι το 2030 το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις του θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (έναντι 30% σήμερα), το 100% των αποβλήτων θα επαναχρησιμοποιηθεί και όλες οι συσκευασίες θα προέρχονται από ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες πηγές.

Σχετικά με την Schneider Electric

Η Schneider Electric πρωτοπορεί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Διαχείρισης Ενέργειας και του Αυτοματισμού στις Κατοικίες, τα Κτίρια, τα Data Center, τις Υποδομές και τις Βιομηχανίες. Με παγκόσμια παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, η Schneider είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στη Διαχείριση Ισχύος – Μέση Τάση, Χαμηλή Τάση και Ασφαλή Τροφοδοσία Ισχύος καθώς και στα Συστήματα Αυτοματισμού. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για βελτίωση της απόδοσης, που συνδυάζουν την ενέργεια τον αυτοματισμό και το λογισμικό. Στο παγκόσμιο Οικοσύστημά μας, συνεργαζόμαστε με το μεγαλύτερο δίκτυο Συνεργατών, Integrators και Developers σε μία Ανοιχτή Πλατφόρμα που προσφέρει έλεγχο σε πραγματικό χρόνο και λειτουργική απόδοση. Πιστεύουμε πως οι σπουδαίοι άνθρωποι και συνεργάτες μας είναι αυτοί που κάνουν τη Schneider μία κορυφαία εταιρεία και πως η δέσμευσή μας για Καινοτομία, Διαφορετικότητα και Βιωσιμότητα διασφαλίζει ότι η ιδέα Life Is On μπορεί να γίνει πραγματικότητα παντού, για όλους και για κάθε στιγμή. www.se.com/gr

(Visited 137 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: