Τα βιώσιμα κτίρια και η σημασία τους στην κοινωνία

Τα βιώσιμα κτίρια και η σημασία τους στην κοινωνία

Γιατί είναι σηµαντικό η κοινωνία να κατανοήσει την ανάγκη της βιώσιµης κατασκευής?

Πολύ σηµαντική είναι η κατανόηση από την πλευρά της κοινωνίας στην ανάγκη δηµιουργίας βιώσιµων κατασκευών, οι οποίες δεν θα έχουν µόνο αυτόνοµο ενεργειακό χαρακτήρα αλλά και εργονοµία στη χρήση, συνέχεια στην ενεργειακή αυτονοµία και ποιότητα στη διαµονή. Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του σήµερα, χωρίς ταυτόχρονα να υπονοµεύεται η δυνατότητα για τις µεταγενέστερες γενιές να παρέχουν κάλυψη των δικών τους αναγκών, κρίνεται απαραίτητο να εστιάσουμε στην οικονοµική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία .

Ορισµός Βιώσιµου Κτιρίου

Βιώσιμα κτίρια είναι εκείνα που ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις;

– Η λειτουργία τους δεν επηρεάζει το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον, όπως και την υγεία των ανθρώπων.

– Αξιοποιούν σε µεγάλο βαθµό την ενέργεια, το νερό και άλλους πόρους.

– Προστατεύουν την υγεία των χρηστών και παρέχουν βελτιωµένες συνθήκες διαβίωσης και παραγωγικότητας.

– Περιορίζουν την ρύπανση με κάθε µέσο, τα απορρίµατα και την περιβαλλοντική υποβάθµιση.

Σκοπός, η δηµιουργία κτιρίων που να είναι:

– αρχιτεκτονικά ελκυστικά.

– εύκολα στην κατασκεύη, τη χρήση, τη λειτουργία και την συντήρηση.

– ελάχιστα επιβαρρυντικά στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκεύης τους, τη φάση λειτουργίας και τη φάση αποδόµησής τους.

– ανθεκτικά ως προς την έκθεση στις δυσµενείς περιβαλλοντικές/ κλιµατικές συνθήκες και αλλαγές.

– οικονοµικά αποδοτικά στους χρήστες, τους ιδιοκτήτες, τους κατασκευαστές και στην κοινωνία.

(Visited 1.656 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: