Επανεκκίνηση του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον – Άρση αιρεσιμότητας

Επανεκκίνηση του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον – Άρση αιρεσιμότητας

Την Δευτέρα 15/02 και ώρα 11.00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των κλαδικών φορέων με τον ΓΓΕ, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών για:

·         Την οριστική αποδοχή και ολοκλήρωση της μελέτης ελάχιστου κόστους που εκπονείται από το ΕΜΠ,

·         Τον ορισμό των κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης,

·         Την αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ και την βελτιστοποίηση του υπολογιστικού εργαλείου ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

·         Την αποδέσμευση των κονδυλίων που προορίζονται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

·         Την άρση της αιρεσιμότητας 4.1 «Υλοποίηση ενεργειών για την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών βελτιώσεων στην αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας από τους τελικούς χρήστες, καθώς και για την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών επενδύσεων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων», επειδή λόγω αυτής δεν είναι δυνατόν να προκηρυχθούν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, από τα σχετικά  Επιχειρησιακά Προγράμματα.

·         Την διακοπή της παραπομπής της χώρας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, επειδή δεν έχει συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ, που αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Τα πρόστιμα που έχουν ήδη προταθεί ή εφαρμοστεί για άλλες χώρες είναι της τάξης των 20.000 με 30.000 ευρώ ημερησίως, ποσά που ειδικά για τη χώρα μας είναι δυσβάστακτα στην παρούσα δυσμενή συγκυρία.

Στον ΓΓΕ επιδόθηκε επιστολή με τα αιτήματα που περιέχονται σε αυτήν.

Από τον ΓΓΕ εκφράστηκε η πλήρης κατανόηση για όλα τα θέματα που αναλύονται στην επιστολή και δόθηκε η διαβεβαίωση ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο. Μάλιστα δήλωσε ότι εις το εξής θα συμμετέχει εκπρόσωπος των φορέων στην επιτροπή που επισυνάπτεται, καθώς επίσης ότι αποδέχεται το αίτημα των φορέων για την συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων από την αγορά, για την μόνιμη υποστήριξη του ΚΕΝΑΚ.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την επανεκκίνηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» σε νέα βάση ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που είχαν παρατηρηθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα όπως:

·         Η επιλογή των αιτήσεων θα γίνεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα και όχι από τις τράπεζες με ότι αυτό σημαίνει για την αποφασιστική πάταξη της διαπλοκής.

·         Η εξέταση δημιουργίας ταμείου εγγυοδοσίας για την εξυπηρέτηση των οικονομικά αδυνάμων και αυτών που δεν εξασφαλίζουν την απαραίτητη πιστοληπτική ικανότητα.

·         Η αύξηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη συνολικών ενεργειακών παρεμβάσεων.

·         Η διατήρηση των υψηλών επιδοτήσεων άνω του 50% για την πάταξη του παραεμπορίου, της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

·         Η διασφάλιση της τοποθέτησης πιστοποιημένων προϊόντων και συστημάτων και η εξέταση του τρόπου διασφάλισης της ορθής τοποθέτησης και εφαρμογής τους.

·         Η επιπλέον επιδότηση των αιτήσεων που θα προτείνουν υψηλές ενεργειακές αποδόσεις.

Με βάση τα ανωτέρω ζητήθηκε η υποβολή προτάσεων από τους φορείς της αγοράς ώστε να είναι δυνατή η άμεση επανεκκίνηση του προγράμματος χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Την Τετάρτη 02/03, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των φορέων στα γραφεία της ΠΟΜΙΔΑ με συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΝ και του ΤΕΕ.

(Visited 72 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: