Ολοκληρώνεται το έργο AMBASSADOR μετά από 4 χρόνια έρευνας

Ολοκληρώνεται το έργο AMBASSADOR μετά από 4 χρόνια έρευνας

Το έργο AMBASSADOR θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου, μετά από 4 χρόνια έρευνας στον τομέα της ενέργειας για τις «Έξυπνες Κοινότητες (Smart Districts)». Οι 15 συνεργάτες συνέβαλλαν αποφασιστικά στα αποτελέσματα του έργου, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο πλαίσιο του FP7 χρηματοδοτήθηκε με 6,5 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος AMBASSADOR ήταν η ανάπτυξη ενεργειακών λύσεων για «Έξυπνες Κοινότητες», τόσο για τα ηλεκτρικά δίκτυα όσο και για τα δίκτυα θέρμανσης. Εκτός από την ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας, το πρόγραμμα εστίασε επίσης και στην επιχειρηματική διάσταση, προσπαθώντας να κατανοήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διαδικασίες καθώς και να προβλέψει τις πρώτες επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναμένεται να παρουσιαστούν.

Η γενική ιδέα του AMBASSADOR αφορά στη δυνατότητα που δίνεται σε κάθε οργανισμό της «Έξυπνης Κοινότητας» να καθορίσει και να εφαρμόσει στρατηγικές βελτιστοποίησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών του στόχων. Ανάλογα με το προφίλ του οργανισμού, ο στόχος που τίθεται μπορεί να ποικίλλει, περιλαμβάνοντας τη ελαχιστοποίηση του κόστους ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ιδιοκατανάλωση ή ένα συνδυασμό διαφορετικών μεταξύ τους στόχων.

Εκτός από τον επιχειρηματικό στόχο που τίθεται για κάθε οργανισμό, το AMBASSADOR έχει αναπτύξει ένα σύστημα εισαγωγής συντονισμού σε επίπεδο κοινότητας: το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας και Πληροφοριών για την Κοινότητα (District Energy Management and Information System). Το DEMIS συντονίζει κάθε παράγοντα της κοινότητας, προκειμένου να εφαρμόσει μια νέα αποστολή για όλη την περιοχή.

Στα πρώιμα στάδια του έργου, το επιχειρηματικό πλάνο καθορίστηκε με την παροχή διαρθρωτικών εισροών (structural inputs) σχετικά με την αρχιτεκτονική και τον έλεγχο του συστήματος. Στην περίπτωση ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου, τα κτίρια και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις ανήκουν σε έναν οργανισμό. Συνεπώς, κάποιος μπορεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δεδομένα σε έναν υπεύθυνο διαχειριστή, ο οποίος θα επιλέξει τη βέλτιστη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το πανεπιστήμιο. Ένα άλλο, ιδιαίτερα απαιτητικό business case, είναι εκείνο των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, κι αυτό γιατί το σύστημα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του πολλαπλούς οργανισμούς, χωρίς να γίνεται έντονα παρεμβατικό. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θέτει ισχυρούς περιορισμούς στο DEMIS, καθώς πρέπει να συντονίσει διαφορετικά υποσυστήματα, χωρίς να έχει πληροφορίες για τη φύση των συγκεκριμένων υποσυστημάτων.

Η παρουσίαση της λύσης και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων της πραγματοποιήθηκε μέσω τριών χώρων επίδειξης καθώς και μέσω μια Πλατφόρμας Προσομοίωσης Κοινότητας (District Simulation Platform). Οι περιοχές επίδειξης είναι το BedZED στο Sutton του Ηνωμένου Βασιλείου, το CEA Ines στο Chambéry της Γαλλίας και το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, που βρίσκεται στην Ελλάδα. H λύση αναπτύχθηκε σε δύο από τους χώρους επίδειξης. Τόσο η Πλατφόρμα Προσομοίωσης Κοινότητας όσο και ο χώρος επίδειξης του BedZED χρησιμοποιήθηκαν μέσω προσομοίωσης προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνατότητες της λύσης.

Οι λύσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος AMBASSADOR απέδειξαν ότι η ευελιξία είναι το κλειδί στη διαδικασία της ενεργειακής βελτιστοποίησης. Η ευελιξία που ενσωματώνεται στα συστήματα θα αξιοποιείται με προτεραιότητα. Η θέρμανση και η ψύξη των κτιρίων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της ευελιξίας που αξιοποιείται, χωρίς να διαταράσσεται η άνεση των κατοίκων. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, οι μπαταρίες σε συνδυασμό με την κατανόηση της χρήσης αυτοκινήτων, παρέχουν σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας σχετικά με την ενεργειακή βελτιστοποίηση. Τέλος, όταν η ευελιξία που ενσωματώνεται στη διεργασία δεν επαρκεί για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, εισάγεται η χρήση της αποθήκευσης ενέργειας.

Σε όρους επίδρασης, το πρόγραμμα AMBASSADOR επέδειξε:

  • Την ικανότητα μεγιστοποίησης της ιδιοκατανάλωσης των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη συνολική μέγιστη κατανάλωση.
  • Την ικανότητα καθορισμού του βέλτιστου προγράμματος φόρτισης ενός στόλου ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Σε επίπεδο κτιρίου, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας από 10% έως 40%.
  • Σε επίπεδο κοινότητας, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 20% του κόστους λόγω της χρήσης «έξυπνων αλγόριθμων».

Το πρόγραμμα AMBASSADOR έχει επίσης προχωρήσει σε κάποιες προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη των «Έξυπνων Κοινοτήτων» (Smart Districts):

  • Κοστολόγηση της εκπομπής CO2 καθώς και πρόβλεψη για το ενεργειακό ισοζύγιο.
  • Ενίσχυση ιδιοκατανάλωσης –Κοινότητες θετικού ενεργειακού ισοζυγίου.
  • Ενίσχυση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και της χρήσης αποθήκευσης ενέργειας για μεγαλύτερη ευελιξία.
  • Ανάπτυξη του κόνσεπτ των Έξυπνων Δικτύων ως «υπάρχον προϊόν».

 Τέλος, για τους βιομηχανικούς συνεργάτες του προγράμματος AMBASSADOR, έχουν ήδη παρουσιαστεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες αξιοποίησης των ευρημάτων του προγράμματος.

(Visited 68 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: