Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΚΑΥΚΑΣ “€ΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΦΩΣ”

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΚΑΥΚΑΣ “€ΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΦΩΣ”

Η ΚΑΥΚΑΣ παρουσιάζει το νέο χρηματοδοτικό της πρόγραμμα «€πένδυση στο Φως» μέσω του οποίου δίνει σε ξενοδοχεία, αλυσίδες καταστημάτων, βιομηχανίες, ιδιοκτήτες κτηρίων γραφείων και επιχειρήσεις, τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν ενεργειακά την εγκατάστασή τους, σε θέματα φωτισμού, με μηδενικό κεφάλαιο.

Μέσω του προγράμματος «€πένδυση στο Φως», δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του ενεργοβόρου εξοπλισμού μίας επιχείρησης, με σκοπό τη βελτίωσή του. Η υλοποίηση γίνεται με προσθήκες νέων υλικών στον τομέα του φωτισμού, χωρίς να απαιτείται κατά την εφαρμογή η καταβολή κεφαλαίου.

Διαδικασία «€πένδυση στο Φως»

  • Ανάλυση των δεδομένων της υπάρχουσας εγκατάστασης
  • Αναγνώριση και αξιολόγηση των αναγκών
  • Καταγραφή των σημείων προς βελτίωση
  • Οριοθέτηση προτεραιοτήτων
  • Οικονομοτεχνική μελέτη εγκατάστασης
  • Προτεινόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα €πένδυση στο Φως, με αριθμό μηνιαίων δόσεων βάσει του χρόνου απόσβεσης
  • Αναβάθμιση φωτισμού με την εφαρμογή πιστοποιημένων προϊόντων

Οφέλη του προγράμματος «€πένδυση στο Φως»

Η μείωση του κόστους ενέργειας, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της επιχείρησης. Η εξοικονόμηση ενέργειας βοηθάει στην απόσβεση του κεφαλαίου επένδυσης και ταυτόχρονα παρέχεται μία ποιοτικά ενεργειακή αναβάθμιση στην εγκατάσταση, καθώς αυξάνονται τα κέρδη της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για δήλωση ενδιαφέροντος ακολουθήστε το σύνδεσμο https://a.pgtb.me/3nMLB7

(Visited 88 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: