Ανακαινίσεις κατοικιών – Νέες κατασκευές – Οικοδομικές άδειες από τη baasbuilding Ltd

Ανακαινίσεις κατοικιών – Νέες κατασκευές – Οικοδομικές άδειες από τη baasbuilding Ltd

Η baasbuilidng εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή κατοικιών υψηλών προδιαγραφών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Προσηλωμένη πιστά στις αρχές της ποιότητας, η baasbuilding εφαρμόζει διαδικασίες κατασκευής κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008 και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής.

Με το πέρας της φάσης του ψυχρού κελύφους, έχουν μπει οι υποδομές για ένα σπίτι λειτουργικό, αντισεισμικό, στεγανοποιημένο και ταυτόχρονα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Με τον όρο «Ψυχρό Κέλυφος Οικοδομής» εννοούμε τις περατωμένες εργασίες μέχρι τα επιχρίσματα, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και την κεραμοσκεπή. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις εκσκαφές, τον αντισεισμικό σκελετό, τα τούβλα, τους σοβάδες, τη θερμοπρόσοψη, την στεγανοποίηση του κτιρίου, τα υδραυλικά, τις αποχετεύσεις, τις υδροροές, τις σωληνώσεις και τις καλωδιώσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς επίσης και την κεραμοσκεπή της οικοδομής.

Το τελικό κόστος των παραπάνω εργασιών, είναι μόνο 785€/τ.μ. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει το ΙΚΑ, τον ΦΠΑ, καθώς και όλες τις λοιπές εργασίες (ασφάλεια έργου, σκαλωσιές, εργοταξιακή περίφραξη, πιστοποιητικά υδραυλικού και ηλεκτρολόγου, βόθρος κ.α.) που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν στην οικοδομή, μέχρι εκείνη την φάση. Το ψυχρό κέλυφος καλύπτεται από γραπτή 10ετή εγγύηση κατασκευής.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της baasbuilidng στο σύνδεσμο εδώ.

(Visited 1.161 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: