Έργο HAPPEN: Προωθώντας τη ριζική ανακαίνιση του οικιστικού κτιριακού αποθέματος στη Μεσόγειο

Έργο HAPPEN: Προωθώντας τη ριζική ανακαίνιση του οικιστικού κτιριακού αποθέματος στη Μεσόγειο

Τι είναι το έργο HAPPEN

Το HAPPEN είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο, που αναπτύσσει και προωθεί την προσέγγιση MedZEB: μια εξατομικευμένη, ολιστική, διάφανη και προσαρμοστική στρατηγική, που αποσκοπεί στην τόνωση της αγοράς ανακαίνισης του οικιστικού τομέα στην περιοχή της Μεσογείου.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ: Καθώς στοχεύει την παροχή λύσεων ειδικά για τις ανάγκες της αγοράς της Μεσογείου.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ: Καθώς στοχεύει τη σύμπτυξη των σχετικότερων πτυχών της αλυσίδας προμηθειών και αξιών των ανακαινίσεων, όπως η συμμετοχή και η εκπαίδευση, οι βέλτιστες λύσεις, η χρηματοδότηση και η ρύθμιση.

ΔΙΑΦΑΝΗ: Καθώς στοχεύει την προσθήκη νέων εργαλείων στην αγορά για ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ: Καθώς στοχεύει τη βελτίωση των «προστιθέμενων αξιών» στις ανακαινίσεις, όπως άνεση, κοινωνικές σχέσεις, βέλτιστη χρήση πόρων, σχεδιασμός σε περιφερειακό επίπεδο, ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ HAPPEN

(Visited 224 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: