Εσείς ξέρετε τι είναι η Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα; (έρευνα)

Εσείς ξέρετε τι είναι η Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα; (έρευνα)

Η Ενεργειακή Φτώχεια αρχίζει να αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα με αυξάνουσα σημασία και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία πολλών εκατομμυρίων πολιτών. Σε ότι αφορά στην Ευρώπη, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια ακόμη και στις οικονομικά εύρωστες χώρες, ενώ στην Ελλάδα το πρόβλημα φαίνεται να λαμβάνει πλέον σημαντικές διαστάσεις.

Το INZEB – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας διεξάγουν μια έρευνα με κύριο στόχο να αναγνωριστούν, μέσω των απαντήσεων που θα δοθούν, το επίπεδο ευαισθητοποίησης και επίγνωσης των Ελλήνων σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, οι προκλήσεις, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των νοικοκυριών, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα.

Η έρευνα θα είναι ανοιχτή μέχρι τη Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και τα αποτελέσματά της θα δημοσιοποιηθούν σε μία έκθεση στο τέλος του 2018.

Σας προσκαλούμε να αφιερώσετε 10 λεπτά και να συμμετέχετε στην έρευνα για την Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα, απαντώντας σε λίγες αλλά σημαντικές ερωτήσεις.

https://www.surveymonkey.com/r/energy_poverty_in_Greece 

Λίγα λόγια για την Institute of Zero Energy Buildings (Iνστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης)

To ΙΝΖΕΒ είναι ένας φορέας συγκέντρωσης, διαχείρισης, τεκμηρίωσης και διάδοσης γνώσης και τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Δομικό στοιχείο του φορέα αποτελεί η αδιάλειπτη έρευνα γύρω από ζητήματα που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Στόχος του INZEB είναι να συγκροτήσει μία κοινότητα ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο πάθος για «κτιριακό εξορθολογισμό», προσελκύοντας δημιουργικά μυαλά, ανθρώπους με θετική σκέψη, λάτρεις της έρευνας και των πειραματισμών, αλλά ταυτόχρονα και άτομα της αγοράς και του εργοταξίου. Ανθρώπους που προσεγγίζουν τις καταστάσεις από μία διαφορετική οπτική γωνία και γνωρίζουν, ότι μπορούν να σηματοδοτήσουν ανατροπές στο χώρο των κατασκευών.

Το buildinggreen στέκεται αρωγός στη διεξαγωγή της έρευνας για την Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα.

(Visited 182 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: