Η Schneider Electric ξανά στη λίστα του Ινστιτούτου Ethisphere®

Η Schneider Electric ξανά στη λίστα του Ινστιτούτου Ethisphere®

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, ανακοίνωσε την αναγνώρισή της ως μία από τις πιο ηθικές εταιρείες παγκοσμίως από το Ινστιτούτο Ethisphere®, έναν οργανισμό με ηγετική θέση στον προσδιορισμό και την προώθηση των Αρχών και των πρακτικών δεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι η έβδομη συνεχόμενη χρονιά που η Schneider Electric λαμβάνει αυτό το βραβείο από την Ethisphere®.

Μέσω της λίστας World’s Most Ethical Company®, το Ινστιτούτο Ethisphere® απονέμει δημοσίως για ενδέκατη χρονιά εύσημα σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, οι οποίες ενστερνίζονται τις Αρχές της δεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, θεωρώντας ότι αυτές αποτελούν ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και μοχλό ανάπτυξης. Φέτος, 124 εταιρείες έλαβαν αναγνώριση ως οι πιο Ηθικές Εταιρείες στον κόσμο. Οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν 52 τομείς της βιομηχανίας και εδρεύουν σε 19 χώρες. Η Schneider Electric είναι μία από τις μοναδικές δύο εταιρείες που τιμήθηκε στην κατηγορία “Diversified machinery’.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μας τίμησε για έβδομη χρονιά το Ethisphere Institute, και επιπλέον για τη διάκριση μας μεταξύ των δύο μοναδικών επιχειρήσεων που αναγνωρίσθηκαν σε αυτήν τη κατηγορία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η Schneider Electric παίρνει πολύ σοβαρά τις ηθικές προκλήσεις και τις αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τις εταιρικές αξίες της», δήλωσε ο Emmanuel Babeau, Deputy Chief Executive Officer, Υπεύθυνος Finance & Legal Affairs και Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής & Υπευθυνότητας της Schneider Electric. «Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα πρότυπα δεοντολογίας μας είναι τα υψηλότερα δυνατά και ότι νοιαζόμαστε για τον πλανήτη και την κοινωνία».

Παγκόσμια Δέσμευση για Υπευθυνότητα και Ηθική

«Τα τελευταία έντεκα χρόνια έχουμε παρατηρήσει την αλλαγή στις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου, τον συνεχή επαναπροσδιορισμό των νόμων και των κανονισμών και του γεωπολιτικού κλίματος. Παρατηρούμε επίσης πώς οι εταιρείες που τιμήθηκαν ως οι Πιο Ηθικές ανταποκρίνονται παγκοσμίως σε αυτές τις προκλήσεις. Επενδύουν στις τοπικές τους κοινότητες σε όλο τον κόσμο, υιοθετούν διαφορετική στρατηγική και μετατρέπουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ethisphere, Timothy Erblich. «Συγχαρητήρια σε όλους στη Schneider Electric για την τιμητική αναγνώριση ως η Πιο Ηθική Εταιρεία παγκοσμίως».

Στην Schneider Electric, η εταιρική διακυβέρνηση και η δεοντολογία θεωρούνται βασικός μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Από διαχειριστικής πλευράς, η εταιρεία έχει κωδικοποιήσει ένα σύνολο από Αρχές Υπεύθυνης Λειτουργίας, οι οποίες προσφέρουν στους εργαζομένους του Ομίλου Schneider Electric το πλαίσιο της υπεύθυνης συμπεριφοράς τους. Ο συγκεκριμένος κώδικας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης της Schneider Electric, τις 10 Αρχές του Global Compact του ΟΗΕ, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα διεθνή πρότυπα εργασιακών σχέσεων. Οι Αρχές Υπεύθυνης Λειτουργίας της Schneider Electric έχουν μεταφραστεί σε 30 γλώσσες και έχουν αποσταλεί σε όλους τους εργαζομένους του Ομίλου.

Εκτός αυτού, το πρόγραμμα “Responsibility & Ethics Dynamics” βοηθά επίσης τους υπαλλήλους της Schneider Electric να διαχειριστούν σωστά οποιοδήποτε θέμα εργασιακής ηθικής ενδεχομένως προκύψει. Το πρόγραμμα ελέγχεται και κοινοποιείται στο εσωτερικό του Οργανισμού σε τακτική βάση, ενώ από τις αρχές του 2015, λειτουργεί και ως δείκτης απόδοσης σε επίπεδο εργασιακής ηθικής, στο πλαίσιο του Planet & Society Barometer, του μηχανισμού δηλαδή μέσω του οποίου παρακολουθείται και αξιολογείται η  βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου. Στα τέλη του 2016, η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη ήταν σημαντικά πάνω από το στόχο, με το 93 τοις εκατό των εταιρειών του Ομίλου Schneider Electric να έχουν περάσει την αξιολόγηση με επιτυχία. Ο στόχος πλέον είναι το 100 τοις εκατό μέχρι τα τέλη του 2017.

Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο 2017 World’s Most Ethical Companies® στη διεύθυνση: Ethisphere website.

(Visited 49 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: