Η Siemens και η Alstom υπογράφουν Μνημόνιο Συμφωνίας

Η Siemens και η Alstom υπογράφουν Μνημόνιο Συμφωνίας

H Siemens και η Alstom ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν έναν Ευρωπαίο Πρωταθλητή στον τομέα των Συγκοινωνιών.

Η Siemens και η Alstom υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας για να συνδυάσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Siemens στον τομέα των συγκοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών συστημάτων έλξης, με την Alstom. Η συναλλαγή φέρνει κοντά δύο καινοτόμους παίκτες της σιδηροδρομικής αγοράς με μοναδική αξία για τον πελάτη και επιχειρησιακή δυναμική. Οι δύο επιχειρήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές ως προς τις δραστηριότητες και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Η Siemens θα λάβει νέες μετοχές της εταιρείας που θα προκύψουν από το συνδυασμό των δραστηριοτήτων, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε μερίδιο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Alstom σε μια πλήρως ισοδύναμη βάση.

«Αυτή η γάλλο – γερμανική ισότιμη συγχώνευση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα με πολλούς τρόπους. Θέτουμε σε εφαρμογή την ευρωπαϊκή ιδέα και μαζί με τους φίλους μας στην Alstom δημιουργούμε ένα νέο Ευρωπαίο πρωταθλητή στην αγορά των σιδηροδρόμων με μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτή η κίνηση θα προσφέρει στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο ένα πιο καινοτόμο και πιο ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG. Η παγκόσμια αγορά έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ένας κυρίαρχος παίκτης στην Ασία έχει αλλάξει τη δυναμική στην παγκόσμια αγορά και η ψηφιοποίηση θα επηρεάσει το μέλλον των συγκοινωνιών. Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές και θα ηγούμαστε αυτής της μετάβασης για τους πελάτες μας, τους εργαζόμενους και τους μετόχους μας, με έναν υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο», προσέθεσε ο Kaeser.

«Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της Alstom, που επιβεβαιώνει τη θέση της ως η πλατφόρμα ενοποίησης για τον σιδηροδρομικό τομέα. Οι συγκοινωνίες βρίσκονται στην καρδιά των παγκόσμιων προκλήσεων σήμερα. Οι μελλοντικοί τρόποι μεταφορών οφείλουν να είναι ξεκάθαροι και ανταγωνιστικοί. Χάρη στην διεθνή κάλυψή του σε όλες τις ηπείρους, την κλίμακά του, την τεχνολογική τεχνογνωσία και τη μοναδική τοποθέτησή του στις ψηφιακές μεταφορές, ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων συγκοινωνιών της Alstom και της Siemens θα παρέχει στους πελάτες του και τελικά σε όλους τους πολίτες, εξυπνότερα και πιο αποτελεσματικά συστήματα που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των συγκοινωνιών πόλεων και χωρών. Συνδυάζοντας τις έμπειρες ομάδες, τα συμπληρωματικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά και την καινοτόμο εξειδίκευση του τομέα Συγκοινωνιών της Siemens με τα δικά μας, η νέα οντότητα θα δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους», δήλωσε ο Henri Poupart-Lafarge, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alstom SA. «Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που ηγούμαι της δημιουργίας ενός τέτοιου ομίλου, ο οποίος χωρίς αμφιβολία θα διαμορφώσει το μέλλον των συγκοινωνιών».

Η νέα οντότητα θα ωφεληθεί από το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους €61,2 δις., έσοδα €15,3 δις., προσαρμοσμένο EBIT €1,2 δις και ένα προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT 8%, με βάση τις πληροφορίες που αντλούνται από τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Alstom και της Siemens. Σε μια συνδυασμένη σύσταση, η Siemens και η Alstom αναμένουν να συνάψουν ετήσιες συνέργειες αξίας €470 εκατ. το αργότερο τον τέταρτο χρόνο μετά το κλείσιμο της συμφωνίας και στοχεύει σε καθαρή ταμειακή ροή στο κλείσιμο από €0.5 δις, σε €1δις. Η παγκόσμια έδρα καθώς και η διοικητική ομάδα του τροχαίου υλικού θα βρίσκονται στο Παρίσι και η συνδυασμένη οντότητα θα παραμείνει εισηγμένη στη Γαλλία. Η έδρα για τις Λύσεις Συγκοινωνιών θα βρίσκεται στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Συνολικά, η νέα οντότητα θα απασχολεί 62.300 εργαζόμενους σε περισσότερες από 60 χώρες.

Ως μέρος του συνδυασμού, οι υπάρχοντες μέτοχοι της Alstom στο τέλος της ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας κλεισίματος, θα λάβουν δύο ειδικά μερίσματα: μια πριμοδότηση ελέγχου αξίας €4 ανά μετοχή (συνολικά = €0,9 δις) που θα πληρωθεί σύντομα μετά το κλείσιμο της συναλλαγής και ένα έκτακτο μέρισμα αξίας έως και €4 ανά μετοχή (συνολικά = €0,9 δις) που θα πληρωθεί από την καταβολή των προσόδων των δικαιωμάτων πώλησης της Alstom για τις κοινοπραξίες της General Electric, ύψους περίπου €2,5 δις, που υπόκεινται στην ταμειακή κατάσταση της Alstom. Η Siemens θα λάβει δικαιώματα προαίρεσης ή αγοράς που θα της επιτρέπουν την εξαγορά των μετοχών της Alstom εκπροσωπώντας τις δύο ποσοστιαίες μονάδες του μετοχικού της κεφαλαίου που θα μπορούν να τεθούν σε ισχύ το νωρίτερο τέσσερα χρόνια μετά το κλείσιμο.

Οι δραστηριότητες των δύο εταιρειών είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές. Η συνδυασμένη οντότητα θα προσφέρει μια σημαντικά διευρυμένη γκάμα διαφοροποιημένων προϊόντων και λύσεων που θα καλύπτει πολλαπλές, πελατοκεντρικές ανάγκες, από οικονομικά αποδοτικές πλατφόρμες που απευθύνονται σε μαζικές αγορές, μέχρι καινοτόμες τεχνολογίες. Το παγκόσμιο αποτύπωμα επιτρέπει στη συγχωνευθείσα εταιρεία να έχει πρόσβαση σε αναπτυσσόμενες αγορές στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, την Ινδία και τη Μέση και Νότιο Αμερική, όπου έχει παρουσία η Alstom, καθώς και στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, όπου έχει παρουσία η Siemens. Οι πελάτες θα ωφεληθούν σημαντικά από ένα καλά ισορροπημένο, μεγαλύτερο γεωγραφικό αποτύπωμα, την προσφορά ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου και τη σημαντική επένδυση σε ψηφιακές υπηρεσίες. Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της δύναμης της καινοτομίας και των δύο εταιρειών θα προωθήσει σημαντικές καινοτομίες, αποδοτικότητα κόστους και γρηγορότερη ανταπόκριση, η οποία θα επιτρέπει στη συνδυασμένη οντότητα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνδυασμένου ομίλου θα αποτελείται από 11 μέλη και θα περιλαμβάνει 6 διευθυντές που θα οριστούν από τη Siemens, ένας εκ των οποίων θα είναι ο Πρόεδρος, 4 ανεξάρτητοι διευθυντές και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Με σκοπό τη διασφάλιση της διοικητικής συνέχειας, ο Henri Poupart-Lafarge θα συνεχίσει να ηγείται της εταιρείας ως Διευθύνων Σύμβουλος και θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Jochen Eickholt, Διευθύνων Σύμβουλος της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Siemens, θα αναλάβει σημαντική αρμοδιότητα στη συγχωνευθείσα οντότητα. Η εταιρική επωνυμία του συνδυασμένου ομίλου θα είναι Siemens Alstom.

Η προβλεπόμενη συναλλαγή υποστηρίζεται ομόφωνα από το συμβούλιο της Alstom (επιπλέον της διαδικασίας επανεξέτασης της προετοιμασίας της συναλλαγής από την Επιτροπή Ελέγχου που λειτουργεί ως μια ad hoc επιτροπή) και από το εποπτικό συμβούλιο της Siemens. Η Bouygues υποστηρίζει πλήρως τη συναλλαγή και θα ψηφίσει υπέρ της συναλλαγής στο διοικητικό συμβούλιο της Alstom στην έκτακτη γενική συνέλευση που αποφασίζει για τη συναλλαγή, και θα διεξαχθεί πριν από την 31η Ιουλίου του 2018, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Alstom. Επίσης, το γαλλικό κράτος υποστηρίζει τη συναλλαγή βάσει των υποχρεώσεων της Siemens, συμπεριλαμβανομένης της μη αύξησης ποσοστού στο 50.5 τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου της Alstom για τέσσερα χρόνια μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, καθώς και βάσει συγκεκριμένων μέτρων προστασίας αναφορικά με τη διακυβέρνηση, την οργάνωση και την εργασία. Το γαλλικό κράτος επιβεβαιώνει ότι το δάνειο των μετοχών της Alstom από την Bouygues SA θα λήξει σύμφωνα με τους όρους του, το αργότερο στις 17 Οκτωβρίου του 2017, και ότι δεν θα εφαρμόσει τις εναλλακτικές που παρέχονται από την Bouygues. Η Bouygues έχει δεσμευτεί να κρατήσει τις μετοχές της έως το νωρίτερο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα αποφασίσει για τη συναλλαγή, και την 31η Ιουλίου του 2018.

Στη Γαλλία, η Alstom και η Siemens θα ξεκινήσουν την πληροφόρηση των Συμβουλίων Εργαζομένων και τη διαδικασία διαβούλευσης σύμφωνα με το γαλλικό νόμο πριν από την υπογραφή των εγγράφων συναλλαγής. Στην περίπτωση που η Alstom δεν προχωρούσε με τη συναλλαγή, θα έπρεπε να πληρώσει το ποσό διακοπής των €140 εκατ. Η συναλλαγή θα λάβει τη μορφή εισφοράς σε είδος της δραστηριότητας συγκοινωνιών της Siemens, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών συστημάτων έλξης, προς την Alstom, για νέες μετοχές της Alstom, και θα υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της Alstom, συμπεριλαμβανομένων των διπλών δικαιωμάτων ψήφου για σκοπούς ακύρωσης, και αναμένεται να διεξαχθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2018. Η συναλλαγή υπόκειται επίσης στην έγκριση από τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης ξένων επενδύσεων στη Γαλλία και στις αντιμονοπωλιακές αρχές, όπως και στη βεβαίωση της αρχής της γαλλικής κεφαλαιαγοράς (AMF) ότι καμιά επιτακτική προσφορά εξαγοράς δεν πρέπει να παρουσιαστεί από τη Siemens ακολουθώντας την ολοκλήρωση της εισφοράς. Το κλείσιμο αναμένεται στο τέλος του ημερολογιακού έτους του 2018.

(Visited 72 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: