Νέα Smart Panels από τη Schneider Electric

Νέα Smart Panels από τη Schneider Electric

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ειδικός σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης, παρουσιάζει τους Έξυπνους Διασυνδεδεμένους Πίνακες Διανομής (Smart Panels), ένα σύστημα που στόχο έχει να συνδέσει τα κτίρια μικρού και μεσαίου μεγέθους, όπως δημόσια ή εμπορικά γραφεία, καταστήματα λιανικής πώλησης, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, με την αειφόρο εξοικονόμηση ενέργειας.

Βασισμένα στην αρχή «Μέτρηση, Διασύνδεση, Εξοικονόμηση» που θεμελίωσε η εταιρεία για την ενεργειακή διαχείριση, τα Smart Panels αποτελούν μία εύκολα υλοποιήσιμη λύση, η οποία απαντά στις ανάγκες μείωσης του κόστους της ενέργειας και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς των πράσινων κτιρίων.

Smart-Panels---promo

 

Όπως η τοποθεσία, έτσι και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα διαφοροποίησης στην αποτίμηση της αξίας ενός ακινήτου. Τα  ενεργειακά αποδοτικά κτίρια χαίρουν μεγαλύτερης εκτίμησης λόγω:

  • Των υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας για τους ενοίκους
  • Της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς κτιρίων
  • Των μειωμένων λειτουργικών εξόδων
  • Του εξοπλισμού τους σε συστήματα πληροφόρησης σχετικά με την ενέργεια
  • Τη δυνατότητα παροχής κινήτρων από μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας

Η αυτόματη μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας στην πηγή, αποτελεί το πρώτο βήμα της έξυπνης διαχείρισης. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Schneider Electric έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στην τεχνολογία πινάκων ηλεκτρικής διανομής χαμηλής τάσης, δημιουργώντας τα Smart Panels, ένα σύστημα που ενσωματώνει δυνατότητες μέτρησης, ελέγχου και επικοινωνίας.

Πλέον, η ψηφιοποίηση του ηλεκτρικού πίνακα επιτυγχάνεται εύκολα εφαρμόζοντας πολλαπλούς συνδυασμούς μεταξύ των συσκευών του συστήματος Enerlin’X και των ψηφιακών χαρακτηριστικών των συσκευών ισχύος. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται εφικτή η απομακρυσμένη μέτρηση ισχύος και ενέργειας, η παρακολούθηση και μέτρηση των συσκευών προστασίας της παροχής καθώς και ο απομακρυσμένος έλεγχος κυκλωμάτων και φορτίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την απλοποίηση της καθημερινής διαχείρισης των εγκαταστάσεων, αλλά και την εξάλειψη του παράγοντα «ανθρώπινο λάθος», αφού η παραδοσιακή διαδικασία χειροκίνητης συλλογής δεδομένων συχνά οδηγεί σε σφάλματα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου βήματος, εκείνου της διασύνδεσης, τα Smart Panels διαθέτουν το ψηφιακό σύστημα Enerlin’X, χάρη στο οποίο η διασύνδεση των πινάκων ηλεκτρικής διανομής στο Internet, γίνεται πραγματικότητα. Η πληροφορία διαχέεται με ασφάλεια στους ενδιαφερόμενους, ενώ τα εξειδικευμένα στη διαχείριση ενέργειας στελέχη μπορούν να παρέχουν συμβουλές βασισμένοι σε μόνιμα ενημερωμένα στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η Schneider Electric, προκειμένου οι διαχειριστές εγκαταστάσεων να έχουν πρόσβαση σε ενεργειακές αναλύσεις για να ολοκληρώσουν το τρίτο στάδιο της αρχής διαχείρισης ενέργειας, προσφέρει επιπλέον λύσεις παρακολούθησης. Η στενή παρακολούθηση των συστημάτων παροχής ενέργειας και κατανάλωσης, είναι δυνατή μέσω τοπικά εγκατεστημένων λογισμικών ή μέσω on-line υπηρεσιών για απομακρυσμένη χρήση, προσδίδοντας άνεση και ευκολία. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες βοηθούν τους χρήστες να αναγνωρίσουν τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας.

Οι λύσεις της Schneider Electric είναι σχεδιασμένες τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ώστε να παρέχουν άμεσα αποτελέσματα. Με ένα λογικό αρχικό κόστος κτήσης, μπορεί να γίνει γρήγορη αποπληρωμή της επένδυσης από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων, τα κτίρια χωρίς συστήματα παρακολούθησης ενέργειας έχουν υψηλότερο κόστος λειτουργίας και είναι πιθανή η απαξίωση του κεφαλαίου επένδυσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Smart Panels μπορείτε να βρείτε εδώ.

(Visited 78 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: