ΒΙΜ objects: Oι πληροφορίες του ψηφιακού προϊόντος στην κατασκευή

ΒΙΜ objects: Oι πληροφορίες του ψηφιακού προϊόντος στην κατασκευή

*Γράφει η Παναγιωτίδου Νικολέτα, Αρχιτέκτων, ΒΙΜ specialist, Founder at BIM Design Hub & breakwithanarchitect

H Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίου, το BIM θεωρείται η καρδιά της ψηφιοποίησης για τον κατασκευαστικό κλάδο και αλλάζει όλες τις διαδικασίες του κλάδου. Τα αντικείμενα BIM είναι η εικονική αναπαράσταση των προϊόντων και των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των ψηφιακών μοντέλων BIM. Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε τι είναι τα αντικείμενα BIM και γιατί είναι κρίσιμα για την ψηφιακή κατασκευή και το BIM.

Τι είναι το ΒΙΜ object;

Οι πληροφορίες ψηφιακού προϊόντος είναι γνωστές ως αντικείμενο BIM και περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός δομικού στοιχείου σε μορφή 3D, με συναφή τεχνικά δεδομένα, που μετατρέπονται σε ψηφιακές μορφές συμβατές με το ΒΙΜ λογισμικό. Ένα αντικείμενο BIM είναι ένας συνδυασμός γεωμετρίας αντικειμένου, πληροφοριών και απόδοσης.

Οι πληροφορίες του αντικειμένου BIM περιλαμβάνουν (μερικά ή όλα τα παρακάτω):

 • τεχνικές πληροφορίες
 • υλικά
 • χρώματα
 • τελειώματα
 • γεωμετρίες
 • πιστοποιήσεις
 • είδη προδιαγραφών
 • συνδέσεις κατασκευαστή
 • εμπορικές πληροφορίες


ΒΙΜ object_breakwithanarchitect

Ποια είναι τα οφέλη του αντικειμένου ΒΙΜ;

Τα αντικείμενα BIM αποθηκεύουν γεωμετρικά και λειτουργικά δεδομένα των προϊόντων και προσομοιώνουν την πραγματική απόδοση τους. ‘Όποιες αλλαγές γίνονται στο αντικείμενο ΒΙΜ γίνονται ορατές άμεσα σε όλους τους χρήστες και σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου. Τα αντικείμενα BIM επιτρέπουν την προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο, στο πραγματικό κτίριο και βοηθούν τους σχεδιαστές να δοκιμάσουν διαφορετικές επιλογές σχεδίασης και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις, π.χ. σχετικά με τα υλικά  και την ενεργειακή απόδοση.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που υποστηρίζει τους κατασκευαστές προϊόντων είναι η ανίχνευση συγκρούσεων. Στο Building Information Modeling (BIM), το Clash Detection είναι η τεχνική προσδιορισμού εάν – και πού ή πώς – δύο στοιχεία του κτιρίου (π.χ. μηχανολογικά, τοίχοι κ.λπ.) παρεμβαίνουν μεταξύ τους. Η οπτικοποίηση των λεπτομερειών σε σχέση με τα αντικείμενα και την θέση τους στο ψηφιακό μοντέλο αποτρέπει τα σφάλματα και τις παραλείψεις στο εργοτάξιο.

www.bimobject.com_breakwithanarchitect

Τύποι αντικειμένων BIM

Τα αντικείμενα BIM διατίθενται σε συγκεκριμένες μορφές αρχείων όπως το Revit ή το Archicad, ή σε ανοιχτές μορφές δεδομένων, όπως το IFC. Το IFC είναι μια ανοιχτή και ουδέτερη μορφή δεδομένων – ένας τύπος αρχείου –  για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών λογισμικών που έχει δημιουργηθεί από το Building Smart International.

Το μοντέλο IFC περιέχει γεωμετρικά (3D και 2D) και μη γεωμετρικά δεδομένα. Αυτό επιτρέπει σε όλα τα ΒΙΜ μοντέλα (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων BIM) να ανταλλάσσουν άμεσα  δεδομένα και να μην βασίζονται στην ίδια έκδοση λογισμικού για να εξασφαλίσουν την ανταλλαγή πληροφορίας και γεωμετρίας.

 

IFC to BIM_breakwithanarchitect

Τα αντικείμενα BIM μπορεί να είναι γενικά ή συγκεκριμένα. Τα γενικά αντικείμενα είναι συνήθως αντικείμενα χωρίς συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά την λειτουργία ή την απόδοση τους. Λειτουργούν ως «placeholders» για να αντικατασταθούν αργότερα από το πραγματικό αντικείμενο σε μεταγενέστερα στάδια του έργου. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα είναι τα αντικείμενα του κατασκευαστή που περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά δεδομένα, τις παραμέτρους και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το πραγματικό προϊόν.

Επιπλέον, το αντικείμενο BIM μπορεί να είναι είτε ένα υλικό είτε ένα στοιχείο/αντικείμενο, κτλ. Τα ΒΙΜ αντικείμενα υλικών αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο υλικό χωρίς πραγματική γεωμετρία, όπως το δάπεδο, τα πλακάκια και την μόνωση. Τα αντικείμενα των στοιχείων έχουν ξεχωριστή γεωμετρία και συνήθως αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένο εξοπλισμό όπως τα έπιπλα, οι πόρτες και τα φωτιστικά.

 

Πρότυπα αντικειμένων & πλατφόρμες BIM

Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες τυποποίησης αντικειμένων BIM. Κάποιες αντικαθιστούν τα προηγούμενα πρότυπα CAD και άλλες επικεντρώνονται στην ονομασία και στις ιδιότητες. Κάποιες πλατφόρμες αντικειμένων BIM αναπτύσσουν τα δικά τους πρότυπα που ευθυγραμμίζονται με άλλα πρότυπα της βιομηχανίας, όπως τα συστήματα ταξινόμησης και το Cobie. Γενικά υπάρχουν αρκετές προκλήσεις λόγω τις τρέχουσας έλλειψης μιας από κοινού αποδεκτής τυποποίησης των αντικειμένων ΒΙΜ, που καθιστά δύσκολο για τους χρήστες και τους κατασκευαστές να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση.

Επίσης, υπάρχει μια σειρά από πλατφόρμες BIM με δωρεάν πρόσβαση στους χρήστες. Η πλατφόρμα του BIMobject®) είναι μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στον κόσμο με δωρεάν πρόσβαση και παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων για τους κατασκευαστές. Στην πλατφόρμα αυτή το αντικείμενο BIM έχει παγκόσμια έκθεση και δεν συνδέεται με κανένα πρότυπο. Ο στόχος της πλατφόρμας είναι η δωρεάν διανομή των ψηφιακών προϊόντων στους χρήστες και στη συνέχεια η χρήση των λήψεων των αντικειμένων λειτουργεί έως εργαλείο μάρκετινγκ και πωλήσεων.

Για τους κατασκευαστές

Το ΒΙΜ έχει μεγάλη ανταπόκριση στον κατασκευαστικό κλάδο παγκοσμίως  και οι κατασκευαστές παίζουν σημαντικό ρόλο. Σήμερα, είναι σημαντικό για όλους τους κατασκευαστές να αναπτύξουν τα αντικείμενα τους στη σωστή μορφή, στο κατάλληλο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού και στο σωστό επίπεδο λεπτομέρειας. Εάν τα προϊόντα τους παραδίδονται σε μορφές BIM, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες σχεδιασμού και κατά συνέπεια να αυξηθεί η ενσωμάτωση των αντικειμένων τους στη διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής. Σε αυτό το σημείο οι κατασκευαστές βιώνουν πολλά οφέλη, όπως το μάρκετινγκ των προϊόντων τους μέσω της άμεσης αξιολόγησης των προϊόντων τους από όλους τους χρήστες του ΒΙΜ μοντέλου.

Η διαδικασία ενσωμάτωσης αντικειμένων BIM στη διαδικασία σχεδιασμού έχει σημαντικά οφέλη για τους κατασκευαστές. Δεδομένου ότι τα ψηφιακά δεδομένα των προϊόντων τους γίνονται μέρος του ψηφιακού μοντέλου, μπορούν να ενσωματωθούν από την αρχική φάση σχεδιασμού και να διατεθούν στους πελάτες. Επιπλέον, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ψηφιακά προϊόντα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική συνεργασία μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, κατά τη συντήρηση του κτιρίου.

Τα οφέλη του BIM για τους κατασκευαστές προϊόντων είναι:

 • Δημιουργία φυλλαδίου ψηφιακών δεδομένων
 • Τα δεδομένα των προϊόντων είναι διαθέσιμα στους πελάτες
 • Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την αγορά
 • Μέγιστη έκθεση και προσέγγιση νέων πελατών

Για τους κατασκευαστές, η παροχή αντικειμένων BIM στην αγορά είναι ένας αξιόπιστος και βιώσιμος τρόπος μεταφοράς οποιασδήποτε πληροφορίας, από τις μετρήσεις και την  ενεργειακή συμπεριφορά, έως τις οδηγίες συντήρησης και την απόχρωση.

Το BIM Design Hub μαζί με την πλατφόρμα του BIMobject® προσφέρουν υπηρεσίες δημιουργίας και υποστήριξης αντικειμένων BIM που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ομαλή μετάβαση στο BIM. Η ομάδα του BIM Design Hub υποστηρίζει τους κατασκευαστές των προϊόντων σε όλη την διαδικασία μετατροπής των προϊόντων τους από φυσικά σε ψηφιακά αντικείμενα ΒΙΜ,  όπως και την διασφάλιση της ποιότητας  για την φιλοξενία τους στην πλατφόρμα του BIMobject®.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.bimdesignhub.com/bim-services

Επικοινωνία: info@bimdesignhub.com

(Visited 199 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: