Έξυπνες πόλεις: Παγκόσμιες πρωτοβουλίες για το αστικό κλίμα

Έξυπνες πόλεις: Παγκόσμιες πρωτοβουλίες για το αστικό κλίμα

Οι πόλεις μας φιλοξενούν συνολικά 4,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους και παράγουν περίπου το 70% των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι προβλέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι η αστικοποίηση σε συνδυασμό με τη συνολική ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού θα μπορούσε να προσθέσει 2,5 δισεκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους στους αστικούς πληθυσμούς έως το 2050.

Καθώς και οι πόλεις ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία εκπομπών και βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν περισσότερο από μια τροχιά υπερθέρμανσης δύο βαθμών, είναι πρωταρχικής σημασίας να κατευθύνονται προς μια ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του αυξανόμενου πληθυσμού και την παροχή υπηρεσιών στον ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που ζουν στις πόλεις, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, των μεταφορών, των αποβλήτων και των κτιρίων. Ωστόσο, παρόλο που το καθήκον να κάνουμε βιώσιμες τις πόλεις μας δεν είναι εύκολο, δεν είναι σε καμία περίπτωση ανυπέρβλητο. Υπάρχουν ορισμένες πρωτοβουλίες που υιοθετούν γρήγορα οι πόλεις που «βλέπουν μπροστά» προκειμένου να μειώσουν τον αντίκτυπο των παγκόσμιων εκπομπών.

Πόλη χαμηλού άνθρακα: Υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες της έξυπνης πόλης

Το εργαστήριο «Πόλη χαμηλού άνθρακα» (Low Carbon City Lab – LoCal) του Ευρωπαϊκού Climate KIC της Ευρώπης είναι μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 1 gigatonne ετησίως και ξεκλειδώνει χρηματοδοτήσεις ύψους 25 δισ. ευρώ για τις πόλεις έως το 2050. Οι εταίροι της πλατφόρμας παρέχουν στις πόλεις καλύτερα εργαλεία για την αξιολόγηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τον προγραμματισμό, την επένδυση και την αξιολόγηση της προόδου αποσκοπώντας σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Είναι μια αρχή για τις πόλεις ώστε να βρουν τους σωστούς πόρους για την εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων για τα κλιματικά αστικά ζητήματα.

Η Teralitics, η Telefonica, η South Pole και η πόλη της Νυρεμβέργης χρησιμοποίησαν το πλαίσιο LoCal για να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία η οποία χρησιμοποίησε δεδομένα έξυπνων τηλεφώνων για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρύπων στη Νυρεμβέργη. Η καινοτόμος μέθοδος παρακολούθησης περιελάμβανε τη χρήση σημάτων κινητής τηλεφωνίας για τη συλλογή ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με τις ροές κυκλοφορίας, τα αποτελέσματα των οποίων ενημερώνονταν για στοχοθετημένες δράσεις σε περιοχές με τη χαμηλότερη ποιότητα αέρα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε καινοτόμο διατομεακή και παγκόσμια συνεργασία. Η Telefónica Germany, ως ο μεγαλύτερος πάροχος κινητής τηλεφωνίας της Γερμανίας, παρείχε τα ανώνυμα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Χρησιμοποιώντας ειδικά αναπτυγμένους αλγορίθμους, η Teralytics μεταμόρφωσε αυτά τα δεδομένα σε κίνηση και κυκλοφοριακές ροές πριν μεταβιβαστεί στο όμιλο South Pole που συγκέντρωσε από αυτά τα αποτελέσματα την ποσότητα των διαφόρων ρύπων που υπάρχουν. Τα αποτελέσματα του πιλοτικού σχεδίου συγκρίθηκαν με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του αέρα της Νυρεμβέργης, τα οποία προέρχονταν από δεδομένα καιρού καθώς και δεδομένα κίνησης από τις μετρήσεις κυκλοφορίας που υποβλήθηκαν από σταθμούς παρακολούθησης. Η πόλη ήταν στη συνέχεια σε θέση να κάνει χρήση αυτών των ευρημάτων για να βελτιώσει τους δικούς της στόχους βιωσιμότητας.

Το LoCal υποστηρίζει αμέτρητες πρωτοβουλίες όπως αυτή στις πόλεις της Ευρώπης. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα και τα έργα.

(Visited 213 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: