Από Ιούνιο οι αιτήσεις για επιδότηση “έξυπνης κατοικίας”

Από Ιούνιο οι αιτήσεις για επιδότηση “έξυπνης κατοικίας”

Από τις αρχές Ιουνίου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για επιδότηση προκειμένου η πολυκατοικία τους να γίνει «έξυπνη», ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για τη δράση «Smart Readiness Voucher», η οποία στοχεύει στην άρση των εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων και σε άλλα ψηφιακά εργαλεία. 

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «Το πρόγραμμα Smart Readiness, που θα αναβαθμίσει τηλεπικοινωνιακά, περιβαλλοντικά -και όχι μόνο- τη χώρα μας, και από το οποίο θα μπορούν να ωφεληθούν εκατομμύρια πολίτες. Πρόκειται για επιδότηση για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολυκατοικιών οι οποίες δεν διαθέτουν εντός του κτιρίου καλωδίωση οπτικής ίνας» ανέφερε ο  Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής».

Όπως υπογράμμισε «με την εγκατάσταση που εμείς επιδοτούμε μέσω του προγράμματος, κάθε κτίριο θα μπορεί να προετοιμαστεί για μελλοντική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας, όπως είναι αυτά του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου. Αλλά όχι μόνο. Τα κτίρια θα έχουν υποδομή για την εγκατάσταση και επικοινωνία κατάλληλων αισθητήρων σχετικά με την ασφάλεια, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη λήψη μετρήσεων που αφορούν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτιρίων (λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ανελκυστήρας) και φυσικά για υψηλές ταχύτητες διαδικτύου. Αυτονοήτως, η αναβάθμιση αυτή συμβάλλει στη συνολική εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλη τη χώρα».

Οι επιδοτήσεις 

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ μια πολυκατοικία 4 ορόφων με 6 διαμερίσματα μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι του ποσού των 1.140 ευρώ, μια διώροφη με δύο διαμερίσματα με έως 480 ευρώ και μια μονοκατοικία με έως 240 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

Βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης

Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση

Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από τη δράση τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ως περιοχές παρέμβασης ορίζονται αυτές από τις οποίες διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο οπτικών ινών που δύναται να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbp

Τα  βήματα

Προκειμένου ένα κτίριο να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

-Ο διαχειριστής του κτιρίου ελέγχει στη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος εάν το κτίριο βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης

-Εφόσον το κτίριο βρίσκεται εντός των περιοχών παρέμβασης και είναι επιλέξιμο, ο διαχειριστής μπορεί να δει τους εγκαταστάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκαταστατών του προγράμματος και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους

-Ο διαχειριστής προβαίνει σε επικοινωνία με τον εγκαταστάτη της επιλογής του, ο οποίος επισκέπτεται το κτίριο, προσδιορίζει επακριβώς τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά του προς τον διαχειριστή

-Μετά την αποδοχή εκ μέρους του Διαχειριστή της προσφοράς, ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης έκδοσης voucher όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 12 του οδηγού προγράμματος.

Επιλέξιμες εργασίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος  θα επιδοτηθούν εργασίες που περιλαμβάνουν:

-την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτηρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτηρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κλπ).

-την αντικατάσταση μεμονωμένων συστημάτων τηλεοπτικής λήψης και παλαιών εγκαταστάσεων συλλογικής λήψης με αναβαθμισμένα κοινά συστήματα συλλογικής λήψης σήματος ευρυ-εκπομπής και την αφαίρεση των αχρησιμοποίητων κεραιών και καλωδίων τηλεόρασης.

-την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση των μετρητών των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου.

Δημιουργία  Μητρώου Εγκαταστατών

Προβλέπεται η δημιουργία  Μητρώου Εγκαταστατών από το οποίο οι Δικαιούχοι θα μπορούν επιλέγουν τον Εγκαταστάτη που θα αναλάβει την πραγματοποίηση των επιλέξιμων εργασιών. Η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εγκαταστατών θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης. «  Οι διαχειριστές δύνανται να επιλέξουν τον εγκαταστάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών από το Μητρώο Εγκαταστατών. Οι επιλεχθέντες εγκαταστάτες υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρ. 1, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε.» αναφέρεται στη σχετική ρύθμιση.

Οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται από την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025.

(Visited 182 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: