Απόφαση ΥΠΑΠΕ για τα «Θερμομονωτικά χρώματα, μεμβράνες και πρόσθετα»

Απόφαση ΥΠΑΠΕ για τα «Θερμομονωτικά χρώματα, μεμβράνες και πρόσθετα»

Έπειτα από σχετικές καταγγελίες που αφορούν σε διάθεση προϊόντων χρωμάτων και προσθέτων για ψυχρές και ανακλαστικές βαφές και μεμβράνες ως “θερμομονωτικά προϊόντα” το Υπουργείο ΠΑΠΕ, με απόφασή του στις 9 Μαρτίου 2015, γνωμοδοτεί ότι τα αναφερόμενα προϊόντα “δεν υπάγονται στα θερμομονωτικά προϊόντα” και δεν υποχρεούνται να φέρουν τη σήμανση CE και καλεί την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να επιβάλει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τα θερμομονωτικά προϊόντα καλύπτονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, οριζόμενα σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και αξιολογούμενα με μεθόδους δοκιμών που καθορίζονται στα εν λόγω πρότυπα και τα οποία πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE.

Αρμόδια Αρχή Εποπτείας της Αγοράς για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών είναι η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Τα χρώματα, βερνίκια και λοιπά προϊόντα, υπάγονται σε νομοθεσία αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Το έγγραφο της απόφασης μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

(Visited 167 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: