Ο Δήμος Ήλιδας ολοκλήρωσε Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Ο Δήμος Ήλιδας ολοκλήρωσε Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Ο Δήμος Ήλιδας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων της Ε.Ε στο οποίο συμμετέχει από 18/3/2015 – πρώτος στην Ηλεία – ολοκλήρωσε Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας με τις προδιαγραφές του Συμφώνου για α) τα κτίρια αρμοδιότητας του, β) τις λοιπές ενεργοβόρες υποδομές (κλειστά γυμναστήρια, αντλιοστάσια, οδοφωτισμό) γ) τον οικιακό και τριτογενή τομέα με μέτρα-προτάσεις και έχει ως στόχο την μείωση των εκπομπών CO2 κατά 23% εντός των ορίων του Δήμου, έως το έτος 2020.

Άλλωστε, βάσει του Ν.4342/2015 αποτελεί πλέον  υποχρέωση Δήμων (και Περιφερειών) να εκπονήσουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια αρμοδιότητας τους και να το κοινοποιήσουν στο ΥΠΕΝ (Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών), ούτως ώστε να  έχουν  προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων.

Σύμφωνα με Σχέδιο δράσης το οποίο υλοποιήθηκε με την συμμετοχή των φορέων της πόλης και την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας «ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων», οι τομείς εξοικονόμησης ενέργειας είναι α) τα δημοτικά κτίρια & οι εγκαταστάσεις υποδομών, έως 55%, β) ο δημοτικός φωτισμός, έως 60% και γ) τα δημοτικά οχήματα, έως 29%. Στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Παρουσιάζονται, επίσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα εργαλεία χρηματοδότησης των προτάσεων.

Ο Δήμος Ήλιδας, έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2, έχοντας ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας και έχοντας υλοποιήσει Βιοκλιματική Αναβάθμιση στον κεντρικό ιστό της πόλης της Αμαλιάδας.

Παράλληλα, η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα έως το έτος 2020 ο Δήμος Ήλιδας να αυξήσει την παραγωγή  από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά 5.000 MWh από τις ιδιωτικές μονάδες ΑΠΕ  που είναι ήδη σε λειτουργία (2014-2016) και από εκείνες που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και θα υλοποιηθούν.

(Visited 216 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: