Επιταχύνονται τα έργα αποχέτευσης των οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας Ευβοίας

Επιταχύνονται τα έργα αποχέτευσης των οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας Ευβοίας

Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων του Ν. Ευβοίας επιταχύνει τα έργα αποχέτευσης των οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας με την υποστήριξη της ΕΠΤΑ  στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο Δήμο.

Το σύνολο των έργων των οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο στο ΕΠ «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» και αφορά στην κατασκευή:

Α) των έργων αποχέτευσης των οικισμών, με εσωτερικό δίκτυο συνολικού μήκους περί 30,7 km και τρία αντλιοστάσια.

Β) της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 13.130 ι.κ. και των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων των οικισμών, και

Γ) των αντλιοστασίων και των αγωγών μεταφοράς των ακαθάρτων στην ΕΕΛ.

Ειδικότερα, τo αντικείμενο του τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνει την υποστήριξη του Δήμου σε εργασίες:

 • κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των διαγωνισμών των έργων (για τα έργα που δεν έχουν δημοπρατηθεί ακόμα),
 • κατά τη σύναψη των συμβάσεων
 • κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων
 • μετά την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία (στη διαδικασία προσωρινής παραλαβής του έργου).

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 36 μήνες και τα παραδοτέα του τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνουν:

 • Τα απαιτούμενα δελτία και εκθέσεις βάσει του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
 • Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου και Χρονοδιαγράμματα του έργου.
 • Τακτικές εκθέσεις ανά εξάμηνο.
 • Το σχέδιο ενεργειών και το σχέδιο συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης.
 • Το πρόγραμμα ποιότητας έργου.
 • Εκθέσεις αξιολόγησης και γνωμοδότησης κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών.
 • Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου μελετών, στοιχείων, αιτημάτων κλπ.
 • Έκτακτες εκθέσεις επί θεμάτων που απαιτούν άμεσες ενέργειες.

Με το προτεινόμενο έργο ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων θα αποκτήσει τις απαιτούμενες, από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, υποδομές δικτύων αποχέτευσης, εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και θα προστατευθεί η θαλάσσια περιοχή των Ψαχνών (περιοχή υδροβιότοπου «Κολοβρέχτης», όπως και ο υδροφόρος ορίζοντας του Μεσσάπιου πεδίου από τα αστικά λύματα που απορρίπτονται σήμερα ανεπεξέργαστα.

(Visited 366 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: