Πράσινο φως για το Εργοστάσιο Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Σερρών

Πράσινο φως για το Εργοστάσιο Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Σερρών

Το ελεγκτικό συνέδριο εξέδωσε την τελική απόφαση του με βάση την οποία δίνει το πράσινο φως για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.) και της Αναδόχου Σύμπραξης Αρχιρόδον – Ιντρακάτ – Envitec με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου .

Το έργο εντάχθηκε το 2011 στο νομό ΣΔΙΤ με πρωτοβουλία του τότε Νομαρχιακού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΑΝΣ) με συμμετοχή των Δήμων Σερρών (μεγαλύτερος παραγωγός), Ηράκλειας (χώρος κατασκευής του έργου) και των άλλων Δήμων αλλά  και της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Οι διαδικασίες του διαγωνισμού ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2014 και το 2014  έγιναν οι τελικές αδειοδοτήσεις κατασκευής του έργου, ενώ το 2015 και το 2016 υπήρξε αναμονή έγκρισης του νέου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού,  ώστε να περιληφθεί σε αυτόν το εν λόγω ώριμο έργο και να εγκριθεί η χρηματοδότηση  του από το νέο ΕΣΠΑ.

Η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων www.epta.gr  σε σύμπραξη με την Planet ΑΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος του έργου από το ξεκίνημα έως την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας του.

Σήμερα πλέον το έργο, έχοντας όλες τις αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις έτοιμες, μπαίνει στην φάση της κατασκευής από το Μάρτιο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018. Το έργο είναι δυναμικότητας σχεδιασμού 45.000 τόνους ετησίως και μέγιστης λειτουργίας 63.000 τόνους ετησίως, και διαχειρίζεται τόσο σύμμεικτα όσο και βιο-απόβλητα από διαλογή στην πηγή. Η αρχική και δεσμευτική επανεπένδυση είναι της τάξης των 36 εκ ευρώ με ΦΠΑ , με χρηματοδότηση 15 εκ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από τον ανάδοχο και την τράπεζα του.

Το έργο θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης κατά την κατασκευή και λειτουργία, όπως επίσης θα βελτιώσει την λειτουργία της μεγάλης έκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σερρών, ο οποίος θα μετατραπεί σε μικρής έκτασης ΧΥΤΥ, καθώς θα ανακτώνται από τα απορρίμματα χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και εδαφοβελτιωτικό κομπόστ για γεωργικές και άλλες χρήσεις.

(Visited 452 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: