Παρουσίαση του Κοινοτικού Προγράμματος “GreenEcoNet”

Παρουσίαση του Κοινοτικού Προγράμματος “GreenEcoNet”

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά συμμετέχει ως εταίρος στο Κοινοτικό Πρόγραμμα “GreenEcoNet” (Accelerating progress towards the Green Economy) το οποίο είναι ενταγμένο στο Έβδομο Πρόγραμμα – Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης (FP7 RTD) της ΕΕ.

Το Πρόγραμμα GreenEcoNet έχει στόχο την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών, η οποία θα συνδέει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την ερευνητική κοινότητα, διευκολύνοντας τη πρόσβαση σε χρήσιμη πληροφορία και επιταχύνοντας τη μετάβαση του επιχειρηματικού τομέα προς την πράσινη οικονομία.

Πρόκειται για μία οργανωμένη προσπάθεια πανευρωπαϊκού επιπέδου, προώθησης δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας.
To project αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με τους εξής partners:

– Center for European policy studies (Belgium)
– International Institute for Environment and Development (UK)
– Stichting Joint Implementation Network (Netherlands)
– Ecologic Institute-gemeinnützige GmbH (Germany)
– University of York (UK)

Στην ιστοσελίδα του έργου παρέχεται η δυνατότητα και για online συμπλήρωση από την επιχείρηση που επιθυμεί  να δημοσιεύσει μια ή περισσότερες “πράσινες” λύσεις που έχει εγκαταστήσει/ ενσωματώσει.

(Visited 50 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: