Αξιολόγηση CRI PASS 2015 – Έναρξη υποβολής δηλώσεων συμμετοχής

Αξιολόγηση CRI PASS 2015 – Έναρξη υποβολής δηλώσεων συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) ανακοινώνει την έναρξη των δηλώσεων συμμετοχής για την αξιολόγηση CRI Pass 2015. Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής είναι μέχρι Τρίτη  15 Δεκεμβρίου 2015.

Στην προσπάθειά του να μεταφέρει κατάλληλα προσαρμοσμένες για το ελληνικό πλαίσιο, γνώσεις και τεχνικές και να συμβάλει σε περαιτέρω εδραίωση της ΕΚΕ, το Ινστιτούτο σε συνεργασία με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, κατασκεύασαν το CRI Pass, ένα εργαλείο αποκλειστικά σχεδιασμένο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών στη λειτουργία τους.

Πιο συγκεκριμένα, το CRI Pass αποτελεί ένα προγνωστικό εργαλείο που θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια υπεύθυνη επιχείρηση.  Επιπλέον, η συμμετοχή στο CRI pass θα προετοιμάσει κατάλληλα όσες εταιρείες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο CR Index.

Η έρευνα αξιολογεί τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά και χωρίζεται σε πέντε ενότητες κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθμολογία; εταιρική δέσμευση, υλοποίηση δέσμευσης, διαχείριση, επίδοση και επίπτωση. Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι ένας (1) μήνας καθώς το ερωτηματολόγιο είναι έτσι σχεδιασμένο που δεν απαιτείται πολύς χρόνος για τη συμπλήρωσή του. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν το CRI Pass.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και στην ετήσια εκδήλωση βράβευσης του Ινστιτούτου τον Ιούνιο 2016.

(Visited 73 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: