Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RenoValue

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RenoValue

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης ανακοινώνει τις δύο πιλοτικές εκπαιδεύσεις RenoValue που θα πραγματοποιηθούν το Δεκέμβριο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η πιλοτική εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 (16:00 -21:30) ενώ η πιλοτική εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 (16:00 -21:30).

Οι θέσεις είναι περιορισμένες, 20 άτομα/εκπαίδευση και το κόστος συμμετοχής είναι €90 + ΦΠΑ 23% (Ο ΦΠΑ θα ισχύει εφόσον τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σεμινάρια ενταχθούν στον καθεστώς αυτό).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (CPD’s).

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να αποστείλετε e-mail στο ac@inzeb.org με την ένδειξη RenoValue Αθήνα ή RenoValue Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Renovalue, αφορά εκτιμητές ακίνητης περιουσίας και οι κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης είναι:

  • Η κατανόηση της έννοιας «αειφόρα κτίρια» με σκοπό να αναγνωριστούν τα οφέλη αλλά οι ευκαιρίες που προκύπτουν από την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αειφορία στα κτίρια και συνολικά στο χώρο του Real Estate.
  • Η κατανόηση από τους εκτιμητές ακίνητης περιουσίας των σχετικών με την αειφορία κατευθυντήριων γραμμών, των κανονισμών αλλά και των απαιτήσεων που προκύπτουν σε επίπεδο νομοθεσίας αλλά και σε επίπεδο ζήτησης από επενδυτές, τραπεζικά ιδρύματα αλλά και ιδιώτες.
  • Η αναγνώριση και η κατανόηση των σχετικών πηγών πληροφόρησης που αφορούν στους παράγοντες της ενεργειακής απόδοσης και της αειφορίας στον κτιριακό τομέα.
  • Η αναγνώριση των δυνατοτήτων και των τρόπων ενσωμάτωσης των παραμέτρων της ενεργειακής αποδοτικότητας και αειφορίας, στις μεθόδους εκτίμησης ακίνητης περιουσίας καθώς και στις εκθέσεις εκτιμήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Renovalue μπορείτε να βρείτε εδώ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου. Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης λειτουργεί ως επίσημος συνεργάτης του έργου για την Ελλάδα και την Κύπρο.

INZEB.ORG

(Visited 67 times, 1 visits today)

Ετικέτες:

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: