ΚΑΠΕ: Νέος Κανονισμός Λειτουργίας και επιχειρησιακή ενδυνάμωση

ΚΑΠΕ: Νέος Κανονισμός Λειτουργίας και επιχειρησιακή ενδυνάμωση

Σημαντικά μέτρα ενδυνάμωσης του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ),του δημόσιου φορέα που υλοποιεί καινοτόμα έργα και συμβάλλει καίρια στη χάραξη πολιτικών στον κλάδο της «πράσινης» ενέργειας έλαβε η διοίκηση, του Κέντρου, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση,  πρόσφατα εγκρίθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΑΠΕ που έρχεται να καλύψει ένα κενό πολλών δεκαετιών, καθώς ο προηγούμενος χρονολογούνταν από το 1989 και είχε καταστεί παρωχημένος. Περαιτέρω, η νέα διοικητική διάρθρωση του Κέντρου (που προβλέπει μεταξύ άλλων την συγκρότηση –για πρώτη φορά- Τεχνικής Υπηρεσίας και Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου) θα συμβάλει στην επιτυχή διεκπεραίωση των έργων του ΚΑΠΕ (με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση εκτελούνται πάνω από 100 καινοτόμα έργα που συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς) και ιδίως στον σχεδιασμό και την εκτέλεση σύνθετων projects όπως των «πράσινων αυτόνομων νησιών».

Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι ο απολογισμός 2021-2022 του ΚΑΠΕ είναι θετικός για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, και ο προϋπολογισμός του Κέντρου για την τρέχουσα χρήση είναι αυξημένος  κατά 100%, συγκρινόμενος με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα δε με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ, έχει γίνει εισήγηση προς το ΥΠΕΝ  για τη σύσταση 125 οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού. Σήμερα απασχολούνται 80 άτομα χωρίς οργανική θέση. Οι νέες θέσεις εργασίας (σε συνέχεια της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης από ΥΠΕΝ που θα καθορίσει τον τελικό αριθμό τους),  θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ.

Η πολιτική ισότητας των φύλων που έχει καταρτιστεί,  η ενδυνάμωσή του ΚΑΠΕ με νέο, επιστημονικά καταρτισμένο, ανθρώπινο δυναμικό, η πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης που είναι στο στάδιο θέσπισης και η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων από την καθυστερημένη ένταξη του προσωπικού στο ενιαίο μισθολόγιο, σε συνδυασμό με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας, δημιουργούν ένα σύγχρονο και εποικοδομητικό περιβάλλον εργασίας στο Κέντρο, καταλήγει η ανακοίνωση.

(Visited 125 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: