Ενθάρρυνση των επενδύσεων στο φυσικό κεφάλαιο της Ευρώπης

Ενθάρρυνση των επενδύσεων στο φυσικό κεφάλαιο της Ευρώπης

Η επένδυση στην προστασία της φύσης —για παράδειγμα με σκοπό την καταπολέμηση της ρύπανσης των υδάτων ή την εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών— θεωρείται συχνά ως υπερβολικά μακροπρόθεσμη ή επικίνδυνη για τις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται μόνες τους. Η νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ έχει στόχο να το αλλάξει αυτό.

Η νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση φυσικού κεφαλαίου (NCFF-Natural Capital Financing Facility), ένα χρηματοδοτικό μέσο που τέθηκε σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 και τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έχει ως στόχο να καταστήσει τα έργα πράσινων υποδομών και τα έργα που βασίζονται στη φύση ελκυστικές επενδύσεις για τον ιδιωτικό τομέα. Η NCFF χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Καθώς επί του παρόντος βρίσκεται σε πιλοτική φάση, το πρόγραμμα υποστηρίζει αρχικά επενδύσεις σε περίπου δέκα έργα. Τα εν λόγω έργα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη φυσικών συστημάτων συλλογής και επαναχρησιμοποίησης υδάτων, τον μετριασμό των πλημμυρών και της διάβρωσης του εδάφους, την κατασκευή πράσινων στεγών, την καταπολέμηση της ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους, ή την αναγέννηση των δασών και των χερσαίων περιοχών μέσω της βιώσιμης δασοκομίας και γεωργίας.

Το πρόγραμμα θα παρέχει έως και 125 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεγμένα έργα μέσω μεσοπρόθεσμων χρεωστικών τίτλων και χρηματοδότησης από τα ίδια κεφάλαια. «Η NCFF έχει σχεδιαστεί για να χορηγηθεί σε μικρότερα και πιο επικίνδυνα έργα από αυτά που κατά παράδοση χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ», εξήγησε ο James Ranaivoson, διευθυντικός σύμβουλος στον τομέα των δομημένων χρηματοπιστωτικών μέσων για τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον στην ΕΤΕπ. «Επικεντρώνεται αποκλειστικά στα αποδοτικά έργα που βασίζονται στη φύση με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και τη βιοποικιλότητα, και τα οποία μπορούν είτε να δημιουργούν έσοδα είτε να εξοικονομούν χρήματα από το κόστος.»

Επωφελή έργα για όλους

Ένα έργο το οποίο επί του παρόντος εξετάζεται για χρηματοδότηση, το Irish Forestry Fund (Ταμείο Ιρλανδικής Δασοκομίας) έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει τα 13 εκατομμύρια από τη χρηματοδότηση της NCFF για τη μόχλευση επένδυσης ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την αναδάσωση φυτειών και άγονων εκτάσεων γης στην Ιρλανδία με αυτόχθονα είδη δέντρων. Εκτός από την ενίσχυση των προσπαθειών αναδάσωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας, μακροπρόθεσμα θα προκύψει απόδοση από το έργο για τους επενδυτές μέσω της βιώσιμης παραγωγής ξυλείας. Επίσης, θα ωφελήσει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δασών στις κλιματικές επιπτώσεις, όπως είναι οι θύελλες ή οι ισχυροί άνεμοι.

«Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην άνθηση της βιοποικιλότητας και στην πραγματική μετατροπή της σε μια κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη.»

Karmenu Vella, επίτροπος, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας

Το έργο Rewilding Europe Capital (Αποκατάσταση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης) θα ενισχύσει τις μικρές επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές και θα συμβάλλει στην αποκατάσταση των τοπίων, της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από την εγκατάλειψη της γης ή τις αλλαγές χρήσεων γης.

Η NCFF υιοθετεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ προκειμένου να βοηθήσει τα οικοσυστήματα να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, να προστατέψει τη βιοποικιλότητα και να παρέχει στήριξη στον τομέα των πράσινων υποδομών. Είναι ένα από τα δύο νέα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE —το άλλο είναι η ιδιωτική χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα LIFE παρέχει επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω ενός μηχανισμού στήριξης για την παροχή τεχνικής βοήθειας στους τελικούς δικαιούχους και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με στόχο την προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έργου.

Πηγή άρθρου Περιοδικό Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους

(Visited 101 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: