Η ενίσχυση των καταναλωτών είναι το κλειδί στην επιτάχυνση της μετάβασης στην ενέργεια

Η ενίσχυση των καταναλωτών είναι το κλειδί στην επιτάχυνση της μετάβασης στην ενέργεια

Η φετινή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της ΕΕ (EUSEW) εστιάζει στη δύναμη των καταναλωτών για την επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης σε ένα πιο καθαρό, ασφαλές και αποδοτικό σύστημα ενέργειας. Το κεντρικό της θέμα «Η εξουσία στον καταναλωτή» (Power to the Consumer) δίνει έμφαση στην ενίσχυση των πολιτών και των τοπικών αρχών ώστε να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας και τις δύο ομάδες πιο άμεσα σε μια έξυπνη, βιώσιμη οικονομία.

Η ιδέα της εξουσίας στον καταναλωτή στηρίζεται σε τρία στοιχεία: στις επενδύσεις συνεργασίας, στην εμπλοκή των πολιτών και στις καινοτομίες στην αγορά και την οικονομία.

Επενδύσεις συνεργασίας

Όταν οι πολίτες και οι τοπικές αρχές επενδύουν σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι κίνδυνοι και οι αποδόσεις κατανέμονται  πιο ομοιόμορφα σε ολόκληρο τον τομέα. Οι εγκαταστάσεις που είναι κατασκευασμένες από καταναλωτές και οι χρηματοδοτήσεις από τους πολίτες, κάνουν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και επιχειρηματίες να βλέπουν ως πιο συμφέρουσα την επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας .

Εμπλοκή πολιτών

Ένα ευαίσθητο θέμα είναι αυτό με τις νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – που συχνά δεν πραγματοποιούνται λόγω των τοπικών προβλημάτων. Παραδίδοντας τον έλεγχο ενός έργου στους πολίτες ή εντάσσοντάς τους με άλλους τρόπους στο έργο, μπορούμε  να σταματήσουμε τις ρυθμιστικές καθυστερήσεις για τις τοπικές αρχές και τους επενδυτές δεδομένου ότι το έργο γίνεται μια πρωτοβουλία που βασίζεται στην τοπική συναίνεση.

Καινοτόμα μοντέλα στην αγορά και τη χρηματοδότηση

Τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης (όπως το crowdfunding) διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην αποδοχή και τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καινοτόμα  χρηματοδοτικά μέσα, σταθερή ρύθμιση και σαφή μηνύματα στην αγορά μπορούν  να ενθαρρύνουν περαιτέρω τις επενδύσεις,  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την ιδέα στην πράξη

Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες μετατρέπουν αυτές τις ιδέες σε πράξη. Η πλατφόρμα CITIZENERGY platform  περιέχει μία λίστα προγραμμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, στα οποία οι πολίτες μπορούν να επενδύσουν, μαζί με προτάσεις για έργα και συμβουλές. Μία άλλη πρωτοβουλία είναι το δίκτυο REScoop network, το οποίο υποστηρίζει τους συνεταιρισμούς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της κατάρτισης και της ηλεκτρονικής υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες για το project “Η εξουσία στον καταναλωτή” μπορείτε να βρείτε εδώ.

(Visited 34 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: