Νέα έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Νέα έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Η έκθεση του 2016 με τίτλο “Οδηγία για την Εφαρμογή της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (EPBD) – Με κρατικές εκθέσεις”, αναλύει και συγκρίνει την εφαρμογή της οδηγίας στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία.

Η έκθεση είναι δομημένη σε δύο μέρη: το Α μέρος περιγράφει τα κύρια επιτεύγματα και τις προκλήσεις που παραμένουν σε έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων που καλύπτονται από την Οδηγία και το Β μέρος παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση της εφαρμογής σε κάθε χώρα.

“Χαιρετίζω αυτή την έκθεση, η οποία αποδεικνύει και πάλι τη θετική επίδραση του διαλόγου και τηΝ ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εφαρμογής των κανονισμών μεταξύ των κρατών μελών», δηλώνει ο S.A.Blok, ο Ολλανδός Υπουργός του Τομέα Στέγασης και Κεντρικής Κυβέρνησης, που ασκεί και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Αυτή η έκδοση σηματοδοτεί την 10η επέτειο των απαιτήσεων για την απόδοση των κτιρίων στην Ευρώπη και παρέχει τροφή για σκέψη για την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας.

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση εδώ.

(Visited 80 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: