9 τρόποι για να γίνει η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων (EPBD) πιο αποτελεσματική

9 τρόποι για να γίνει η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων (EPBD) πιο αποτελεσματική

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μία αναθεωρημένη Οδηγία για την Ευρωπαϊκή Απόδοση των κτιρίων ως μέρος της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή απόδοση, η οποία αναμένεται το φθινόπωρο του 2016. Αυτό δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούν και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις, με αποτέλεσμα την υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2.

Το έγγραφο αυτό συνοψίζει τις συστάσεις που μπορούν να κάνουν την Οδηγία (EPBD)  πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ευρωπαϊκών κτιρίων, ενώ επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν φιλόδοξες πολιτικές. Μεταξύ των μέτρων που αξίζει να αναφερθούν είναι, επιγραμματικά, τα εξής:

  • Σαφές μακροπρόθεσμο όραμα για τα κτίρια: το κτιριακό απόθεμα της ΕΕ θα πρέπει να πληρεί τα πρότυπα υψηλής απόδοσης και μηδενικού άνθρακα μέχρι το 2050.
  • Τόνωση των ποσοστά για μεγαλύτερη και βαθύτερη ενεργειακή ανακαίνιση του παρόντος κτιριακού αποθέματος, με την απαραίτητη προσοχή σε θέματα τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας, υγείας και άνεσης.
  • Εισαγωγή περαιτέρω μέτρων διασφάλισης της συμμόρφωσης και της ποιότητας.
  • Διασφάλιση ότι τα μελλοντικά κτίρια θα είναι έξυπνα και διασυνδεδεμένα με το ενεργειακό σύστημα.
  • Αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης καυσίμων σε όλη την ΕΕ με μία προσεκτικά σχεδιασμένη και πιο αποτελεσματική πολιτική.

 

Πηγή

http://bpie.eu/publication/9-ways-to-make-the-epbd-more-effective/

 

(Visited 92 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: