Δύο βραβεία για την Schneider Electric στα Health & Safety Awards 2016

Δύο βραβεία για την Schneider Electric στα Health & Safety Awards 2016

Η Schneider Electric βραβεύτηκε με το Gold Award στην κατηγορία «Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας» καθώς και με το Highly Commended Award στην Κατηγορία «Βιομηχανία Ενέργειας & Έργων Υποδομής».

Η Schneider Electric, παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, βραβεύτηκε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στα Health & Safety Awards 2016. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε στην κατηγορία «Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας» με Gold Award για το λεπτομερές σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της, το οποίο και αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της καθώς και με το Highly Commended Award για τη μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας ηλεκτρικού τόξου Arc Flash, που υλοποίησε για την εταιρεία Lafarge Holcim, στην κατηγορία «Βιομηχανία Ενέργειας & Έργων Υποδομής».

Αναλυτικότερα, η Schneider Electric διακρίθηκε και αναγνωρίστηκε με Gold Award για την εφαρμογή ενός αναλυτικού συστήματος διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της, το οποίο συντελεί στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας. Προκειμένου να πετύχει τους στόχους της, η εταιρεία ανέπτυξε ένα σύνολο εργαλείων, διαθέσιμο σε όλους τους εργαζόμενους, προσδιόρισε δείκτες ώστε να παρακολουθεί την πρόοδό τους και θέσπισε διαδικασίες και πρότυπα για την ακριβή εκτίμηση κινδύνων σε κάθε στάδιο με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων. Στη Schneider Electric, η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελεί μία διαδικασία συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης στο πλαίσιο της οποίας οι ασφαλείς συμπεριφορές πρέπει να είναι μια τυποποιημένη πρακτική. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες εκπαιδεύσεις και να καταρτίζονται σχετικά με τους κινδύνους στον χώρο εργασίας. Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων για Υγεία & Ασφάλεια και η συνεχής μείωση των κινδύνων αποτελεί θεμέλιο λίθο της κουλτούρας των εργαζόμενων της εταιρείας.

Ο κ. Χριστόφορος Βούλγαρης, End Users & Services Director της Schneider Electric δήλωσε σχετικά, «Σήμερα, έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να λαμβάνουμε ως εταιρεία αυτό το βραβείο ως αναγνώριση για τις πρακτικές και το σύστημα που εφαρμόζουμε για τη διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας σε παγκόσμιο αλλά και τοπικό επίπεδο. Στη Schneider Electric βάζουμε ψηλά τον πήχη της Υγείας & Ασφάλειας, με ξεκάθαρη δέσμευση τόσο από τη διοίκηση της εταιρείας αλλά, και το πιο σημαντικό, με την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους για την πιστή εφαρμογή των διαδικασιών με στόχο την ασφάλεια όλων μας, αλλά κυρίως να το αφιερώσω στην ομάδα Services που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας».
Επιπλέον, η Schneider Electric έλαβε Highly Commended Award για τη συνεργασία με την εταιρεία Lafarge Holcim, όπου εκπόνησε μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας Arc Flash, η οποία εφαρμόστηκε σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Lafarge Holcim στην Ελλάδα. Στόχος της μελέτης ήταν η ασφάλεια του προσωπικού της Lafarge Holcim κατά τη διάρκεια εργασιών στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επικινδυνότητας ηλεκτρικού τόξου (Arc Flash Studies), βασίστηκε στις προδιαγραφές που ορίζει το πρότυπο ΙΕΕΕ 1584 και περιλαμβάνει διάφορα στάδια, όπου αναλύονται τα αποτελέσματα καταγραφής του εξοπλισμού έτσι ώστε να δοθούν οι κατάλληλες προτάσεις ως προς τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας για την ασφάλεια στην εκάστοτε εγκατάσταση. Αυτή η μελέτη, η οποία προσφέρει σημαντικά πορίσματα, μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές αλλά και να υποστηρίξει την άρτια λειτουργία της εγκατάστασης.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Ανδρέας Πολυμενάκος, Field Service Engineer και Safety Champion, ο οποίος δήλωσε κατά τη βράβευση: «Το βραβείο που λαμβάνουμε σήμερα μας τιμά ιδιαίτερα καθώς μας αναγνωρίζεται ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι, όχι μόνο για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας μας αλλά και για την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις των πελατών και συνεργατών μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους της Lafarge για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν στη διεξαγωγή ενός τόσο σημαντικού και πολύπλοκου έργου καθώς και τους συναδέλφους μου για την άρτια εκτέλεσή του».

Στόχος των Health & Safety Awards ήταν να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων καθώς και τις κορυφαίες πρακτικές στη διαχείριση του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Η τελετή απονομής, πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Αθηναΐς, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς, εκπροσώπους και φορείς της Βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, εκπροσώπους του Τύπου καθώς και προέδρους και μέλη των φορέων που στηρίζουν το θεσμό.

Ο κ. Ανδρέας Πολυμενάκος, Field Service Engineer και Safety Champion, Schneider Electric, κατά τη διάρκεια της απονομής του βραβείου

Ο κ. Ανδρέας Πολυμενάκος, Field Service Engineer και Safety Champion, Schneider Electric, κατά τη διάρκεια της απονομής του βραβείου

se-logo

(Visited 213 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: