Νέα ενεργειακά αυτόνομη μονάδα RTU από τη Siemens

Νέα ενεργειακά αυτόνομη μονάδα RTU από τη Siemens

Η νέα ενεργειακά αυτόνομη μονάδα RTU της Siemens επιτρέπει την ασύρματη παρακολούθηση εγκαταστάσεων.

  • Νέα μονάδα RTU3030C.
  • Αυτόνομη λειτουργία χωρίς να απαιτείται τοπική τροφοδοσία.
  • Ανθεκτικός σχεδιασμός για λειτουργία σε θερμοκρασίες από -40 έως +70°C.
  • Αξιόπιστη ασύρματη μετάδοση δεδομένων.

Η Siemens επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των μονάδων RTUs (remote terminal units), συμπεριλαμβάνοντας την ενεργειακά αυτόνομη μονάδα Simatic RTU3030C. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση σημείων μέτρησης σε απομακρυσμένες μεταξύ τους εγκαταστάσεις και ανεξάρτητα από την ύπαρξη τοπικής τροφοδοσίας ή ενσύρματης επικοινωνιακής υποδομής. Οι χρήστες επωφελούνται από την ασύρματη πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα, όπως το επίπεδο, o ρυθμός ροής, η μέτρηση στάθμης, η θερμοκρασία και η πίεση από απομακρυσμένα σημεία μέτρησης. Η μονάδα RTU λειτουργεί πλήρως αυτόνομα με τροφοδοσία, η οποία παρέχεται από μπαταρίες ή φωτοβολταϊκό πάνελ. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μεγάλη ευελιξία για χρήση σε κλάδους, όπως η διαχείριση υδάτινων πόρων ή αποβλήτων, αγροτικές εφαρμογές ή ιχνηλασιμότητα προϊόντων. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε εφαρμογές, όπως ο εντοπισμός διαρροών, η παρακολούθηση αντλιοστασίων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης νερού, η μέτρηση επιπέδου στάθμης σε δεξαμενές, καθώς και ο έλεγχος συστημάτων άρδευσης. Ο ανθεκτικός σχεδιασμός επιτρέπει τη χρήση κάτω από τις πιο αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως θερμοκρασίες από -40 έως +70°C. Επιπλέον ένα πρόσθετο περίβλημα με βαθμό προστασίας ΙΡ68 επιτρέπει  τη λειτουργία ακόμα και σε συνθήκες πλημμύρας.

Οι μονάδες RTU συχνά χρησιμοποιούνται σε απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές και σε πολλές περιπτώσεις σε σημεία μέτρησης, που δεν διαθέτουν τη δική τους επικοινωνιακή υποδομή ή τροφοδοσία. Σε αυτά τα σημεία η ενεργειακά αυτόνομη μονάδα RTU3030C μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Συλλέγει δεδομένα μετρήσεων από συνδεδεμένους αισθητήρες και τα μεταδίδει σε ένα κέντρο ελέγχου. Η μονάδα RTU μπορεί να λειτουργεί, χρησιμοποιώντας δύο υψηλής ισχύος βιομηχανικές μπαταρίες ή μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία (σε συνδυασμό με ένα φωτοβολταϊκό πάνελ). Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνδέσουν μία πηγή τροφοδοσίας 12-24 volt DC, όπου αυτό είναι εφικτό. Επίσης, οι διαφορετικές πηγές τροφοδοσίας μπορούν να συνδυαστούν, όπου απαιτείται.

Η μονάδα RTU3030C διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας: sleep, update, communication και service. Σε sleep mode η απαίτηση ισχύος είναι κάτω από 2 milliwatts (mW), επιτρέποντας αξιόπιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Η μετάδοση των τιμών των μετρούμενων μεγεθών στο κέντρο ελέγχου γίνεται με το ενσωματωμένο UMTS modem μέσω του ασύρματου δικτύου και ασφαλούς OpenVPN σύνδεσης ή κρυπτογραφημένων e-mails. Η επικοινωνία ελέγχεται βάσει χρόνου ή βάσει συμβάντων και ρυθμίζεται ανεξάρτητα για κάθε μεταβλητή. Η μονάδα RTU3030C αναφέρει τις τιμές, που υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια, άμεσα μέσω SMS ή email (ακόμα και σε sleep mode), επιτρέποντας έτσι την άμεση παρέμβαση του προσωπικού. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία “service” για εργασίες συντήρησης, όπως για παράδειγμα η ανταλλαγή μπαταριών χωρίς να χαθούν δεδομένα.

Η μονάδα Simatic RTU3030C μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και το λογισμικό ενημερώνεται μέσω ενός απλού web browser. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στο σύστημα ελέγχου Simatic PCS 7 ή στο σύστημα Simatic WinCC, χρησιμοποιώντας το λογισμικό “TeleControl Server Basic”. Επίσης είναι εφικτή η απευθείας σύνδεση με “Simatic PCS 7 TeleControl” ή “Simatic WinCC/TeleControl”, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα IEC 60870-5-104 και DNP3. Με αυτόν τον τρόπο, η υποστήριξη ευρείας κλίμακας πρωτόκολλων τηλεχειρισμού επιτρέπει την ευέλικτη σύνδεση σε οποιοδήποτε εναλλακτικό σύστημα SCADA.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.siemens.com/rtu3030c

(Visited 151 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: