Υπηρεσία “Support Services for Exploitation of Research Results” από τη Γενική Διεύθυνση (DG) RTD Directorate G (Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπηρεσία “Support Services for Exploitation of Research Results” από τη Γενική Διεύθυνση (DG) RTD Directorate G (Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Γενική Διεύθυνση (DG) RTD Directorate G (Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσφέρει την υπηρεσία “Support Services for Exploitation of Research Results (SSERR)” για όλα τα έργα στον τομέα της ενέργειας στο FP7 και το Horizon 2020.

Η υπηρεσία παρέχεται σε ερευνητικά έργα με σκοπό να υποστηρίξει και να συμβουλεύσει τους συμμετέχοντες στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και απευθύνεται τόσο σε πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα όσο και σε τρέχοντα.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους (με σύμφωνο εμπιστευτικότητας) και τα έξοδα καλύπτονται από τη DG RTD G.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και για τη διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος κατεβάστε το έντυπο εδώ ή ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο  http://sserr.meta-group.com/SitePages/default.aspx.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο :  RTD-ENERGY-SSERR@ec.europa.eu.

(Visited 53 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: