Σεμινάριο Πιστοποίησης Προσωπικού για τον Αειφόρο Τουρισμό από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC)

Σεμινάριο Πιστοποίησης Προσωπικού για τον Αειφόρο Τουρισμό από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διοργανώνεται Ειδικό Σεμινάριο Πιστοποίησης Προσωπικού για τον Αειφόρο Τουρισμό από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), στις 15-17 Ιουνίου 2016 στην Αθήνα. Το μοναδικό αυτό Σεμινάριο του GSTC αποτελεί μια πρόσκληση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του Τουρισμού, για την παροχή γνώσης και συμμετοχή στις πρακτικές της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Η εκπαίδευση για τον Αειφόρο Τουρισμό του GSTC προσφέρει πρακτικές γνώσεις και αποτελεσματικά μέτρα με στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες του τουρισμού και της τουριστικής βιομηχανίας (ξενοδόχους, στελέχη επιχειρήσεων, δήμους και περιφέρειες, υπουργεία, επαγγελματίες, κα) να επιτύχουν και να βελτιώσουν τις πρακτικές αειφορίας. Με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του αειφόρου τουρισμού σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τις παγκόσμιες τάσεις στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, τις βέλτιστες πρακτικές και τα κριτήρια του GSTC, τα οποία αποτελούν τα παγκόσμια πρότυπα αναφοράς για την αειφορία των ταξιδιών και του τουρισμού. Σχεδιασμένο για 3 ημέρες εντατικής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσει κάποιος μια σε βάθος κατανόηση των κριτηρίων και των δεικτών του GSTC για τα ξενοδοχεία και τους Tour Operators, τα κριτήρια του GSTC για τους προορισμούς, και να γνωρίσει τα εργαλεία για την επίτευξη βιώσιμης πιστοποίησης τουρισμού. Εκτός από την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, έμφαση δίνεται στην παρουσίαση  παραδείγματα καλών πρακτικών από κορυφαίες επιχειρήσεις αειφόρου τουρισμού και προορισμών, που προέρχονται από εκτεταμένη βάση του GSTC και των μελών του.

Με τη συμμετοχή σε αυτή την εκπαίδευση, θα αποκτηθούν εξειδικευμένες γνώσεις για την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης της αειφορίας σε έναν οργανισμό, την βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας μέσα από συγκεκριμένα βήματα, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών υποβολής εκθέσεων αειφορίας και της επικοινωνίας αυτών, καθώς και της προετοιμασίας πιστοποίησης από ένα αξιόπιστο πρότυπο. Επίσης, θα επιτευχθεί η παροχή γνώσης και εξειδίκευσης από το GSTC, ως η παγκόσμια αρχή για την ποιότητα των προτύπων αειφόρου τουρισμού, ενώ η παρουσίαση πρακτικών ιδεών για την προώθηση της αειφόρου και υπεύθυνης ταξιδιωτικής εμπειρίας θα επιτευχθεί μέσα από μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Τέλος, θα αποκτηθεί πιστοποιημένη γνώση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών αειφορίας για την εταιρεία ή τον προορισμό.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτής εξέτασης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Σεμιναρίου από το GSTC, του κατεξοχήν παγκόσμιου φορέα για τον Αειφόρο Τουρισμό.

Προθεσμία εγγραφής: 10η Ιουνίου 2016, στο https://www.gstcouncil.org/en/?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&reset=1&id=11

Γλώσσα Διεξαγωγής του Σεμιναρίου: Αγγλική

Για περισσότερες πληροφορίες :

 

travelforever1

 

αρχείο λήψης

(Visited 92 times, 1 visits today)

Ετικέτες:

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: