Ολοκληρώνεται η ωρίμανση του μεγαλύτερου νησιωτικού έργου για την επεξεργασία λυμάτων

Ολοκληρώνεται η ωρίμανση του μεγαλύτερου νησιωτικού έργου για την επεξεργασία λυμάτων

Με απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. (ΔΙΠΑ, Α.Π. οικ. 32074, 27/6/2016) αδειοδοτήθηκε το μεγαλύτερο νησιωτικό έργο για την επεξεργασία λυμάτων. Πρόκειται για την αδειοδότηση των έργων επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Ρόδου (ΕΕΛ) καθώς και των απαραίτητων έργων αναβάθμισης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Βοθρολυμάτων Ρόδου (ΕΕΒ).

Η υφιστάμενη ΕΕΛ Ρόδου έχει κατασκευασθεί για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 120.000 κατοίκων ενώ η ΕΕΒ έχει κατασκευασθεί για την επεξεργασία ημερήσιας παροχής 1.600m3/d . Με τα  προτεινόμενα έργα αναβάθμισης και επέκτασης, η ΕΕΛ θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται και να επεξεργάζεται τα λύματα 210.000 κατοίκων ενώ η δυναμικότητα της ΕΕΒ αυξάνεται σε 2.000 m3/d.

Η ΕΠΤΑ ΑΕ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων www.epta.gr συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΡΟΔΟΥ» ως μέλος μιας ευρύτερης σύμπραξης μελετητών με εκπρόσωπο το μελετητικό γραφείο ΡΟΙΚΟΣ ΑΕ, με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Επόμενο βήμα αποτελεί η  άμεση ολοκλήρωση  της προμελέτης και των τευχών δημοπράτησης, ώστε το έργο να καταστεί πλήρως ώριμο ώστε να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από το  ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λυμάτων) αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων. Στα πλαίσιο αυτής της της δραστηριότητας, η ΕΠΤΑ έχει αναλάβει μια σειρά από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο την αδειοδότηση όσο και τον σχεδιασμό νέων σύγχρονων μονάδων αλλά και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων.

Πηγή φωτογραφίας http://www.grafida.net/

(Visited 202 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: