Ενεργειακή διαχείριση με έξυπνα δίκτυα

Ενεργειακή διαχείριση με έξυπνα δίκτυα

Η έννοια των έξυπνων δικτύων (Smart Grids) αφορά δυναμικά διαδραστικά συστήματα/δομές με λειτουργία σε πραγματικό χρόνο που συμπεριλαμβάνει τις διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες για ενεργειακή διαχείριση. Τα έξυπνα δίκτυα ενσωματώνουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρικής ενέργειας από οποιοδήποτε στάδιο μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης.

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η ανάλυση όλων των παραμέτρων των έξυπνων δικτύων με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας, την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας, την αύξηση της διαμόρφωσης φορτίου και της ενεργειακής απόδοσης, τη βέλτιστη ενσωμάτωση και αντιστοίχιση παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και την έξυπνη παρακολούθηση και τον έλεγχο. Προς αυτή την κατεύθυνση το ευρωπαϊκό έργο SMART GEMS στοχεύει στην χρήση των βελτιστοποιημένων και αξιόπιστων λειτουργικών εφαρμογών των έξυπνων δικτύων ως την κοινή βάση συνεργασίας και ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ των εταίρων.

Το πλαισιο αυτής της συνεργασίας διαμορφώνεται μέσα από έναν σημαντικό αριθμό αποσπάσεων από ακαδημαικούς σε βιομηχανικούς εταίρους και αντιστρόφως. Αυτό αποτελεί μέρος ενός εξειδικευμένου σχεδιασμού που στοχεύει στην εκπλήρωση δράσεων έρευνας, εκπαίδευσης, πρωτοπορίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Τα έξυπνα δίκτυα προσφέρουν ένα ευρύ πεδίο ανταλλαγής γνώσεων, δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας. Οι βασικοί τομείς της διεπιστημονικής φύσης των έξυπνων δικτύων που εξετάζονται στο SMART GEMS είναι:

  •  Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΦΒ, υδροηλεκτρικά, θερμικά ηλιακά συστήματα, συμπαραγωγή, γεωθερμία)
  •  Έξυπνοι μετρητές και διασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
  •  Απόκριση και διαχείριση ζήτησης
  •  Έξυπνα κτίρια
  •  Έξυπνα συστήματα ελέγχου και βελτιστοποίηση
  •  Διαχείριση θεμάτων ενσωμάτωσης και ασυμβατότητας συστημάτων
  •  Τεχνολογία και καινοτομία

Το ευρωπαικό έργο SMART GEMS βασίζεται σε μια κυκλική διεύρυνση τριών φάσεων:

Η πρώτη φάση ξεκινά από τη διάσταση των χρηστών εντοπισμένη στην ανάλυση έξυπνων κτιρίών μηδενικής κατανάλωσης. Στη δεύτερη φάση οι ερευνητικές δράσεις έχουν στόχο τα διαφορετικά συστήματα των έξυπνων δικτύων επεκτείνοντας την κυκλική διαδικασία μέσω της διείσδυσης των δικτύων σε επίπεδο κοινότητας. Η τρίτη φάση αφορά στην ενσωμάτωση όλων των συστημάτων με στόχο την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών για να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση.

Στις ερευνητικές δράσεις που αφορούν έξυπνα και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια, ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός, οι εξελιγμένες τεχνικές ελέγχου και παρακολούθησης καθώς και ο ρόλος των κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης είναι τομείς ανάλυσης και μελέτης.

Στα έξυπνα δίκτυα και τις έξυπνες κοινότητες τα ερευνητικά έργα σχετίζονται με τη βελτιστοποιημένη λειτουργία του δικτύου μέσω πρόβλεψης των ενεργειακών φορτίων, πρόβλεψης της παραγωγής ενεργειας, τεχνικών διαμόρφωσης του φορτίου ή μείωσης της μέγιστης ισχύος όταν το κόστος της ενέργειας είναι υψηλό ή προκύπτει ζήτημα ευστάθειας του δικτύου με τη χρήση έξυπνου μετρητικού εξοπλισμού. Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ΑΠΕ με τη βοήθεια προηγμένης μεθοδολογίας απόκρισης ζήτησης και διαχείρισης πραγματοποιείται με την εφαρμογή σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Οι εφαρμοσμένες τεχνολογίες ΑΠΕ αξιολογούνται επίσης από τεχνικής και οικονομικής πλευράς.

Ένας βασικός παράγοντας που επίσης λαμβάνεται υπόψη είναι η αποτελεσματική διαχείριση των καινοτόμων δικτύων στην ενσωμάτωσή τους συνολικά στα συστήματα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες.

Στο έργο συμμετέχει η Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συντονιστής του είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Διάρκεια έργου: 1/9/2015 -1/9/2019

Website: http://www.smartgems.tuc.gr/index.php?id=smart_gems

Video link : http://www.smartgems.tuc.gr/fileadmin/users_data/ember/_uploads/Smart_GEMS_Project.mp4

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαική Ένωση και το πρόγραμμα Horizon 2020 Research and Innovation με την επιχορήγηση Marie Skłodowska-Curie No 645677

(Visited 704 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: